Giá như có thể ôm ai và khóc – Phạm Hồng Phước

Tone

Đánh giá

 

[C]  Giá như [Am]  có ai ngồi ở đằng sau [Dm]  xe

Ôm thật lâu tựa [F]  đầu vào lưng của [C]  tôi

Giá như [Am]  có ai cùng dạo quanh phố [G]  xá

Tôi sẽ [C]  vui, sẽ hạnh phúc biết [G]  bao.

 

Hẹn [C]  hò với những cô đơn riêng tôi, một [G]  chiều lang thang

Hẹn [Em]  hò với những miên man trong tôi, tình [Am]  yêu vỡ nát

Cần tình [F]  nhân mỗi ngày, cần những [G]  hỏi han

Cho tôi yên bình thêm [Em]  chút.

 

Giá [Dm]  như có người đợi tôi đâu [Em]  đó giữa cuộc [Am]  đời

Giá [Dm]  như có người ôm [G]  tôi mỗi [C]  tối

Giá [D]  như có người ngồi nghe tôi [Em]  kể bao vui [Am]  buồn

Giá [Dm]  như có thể ôm lấy [Em]  ai và khóc [Am]  lên