Ghen

Tone

Đánh giá

 

|1 |8

1. |[F] _Hai giờ |[G] sáng, anh gọi |[Am] em không nhấc |máy.

|[Dm] _Không một |[G] tin nhắn từ tối|[Am] _ qua. |_

|[F] _Không hề |[G] biết em đang ngủ |[Am] chưa hay vẫn thức |_

|[Dm] _Hay đang |[G] ở một nơi rất |[Am] xa.

 

T-ĐK:

|_Oh oh |[F] oh oh oh |[G] oh oh oh oh

|[Am] _Có lẽ em |đang vui bên người |[Dm] khác

chung một |[G] vòng tay ấm |[Am] áp.

|_Oh oh |[F] oh oh oh |[G] oh oh oh oh

|[Am] _Có lẽ em |đang say trong ảo |[Dm] giác,

tình hờn |[G] ghen như bừng |[Am] cháy lên.

 

ĐK:

|_Bởi vì anh |[F] ghen ghen ghen |[G] mà.

Vì anh đang |[Am] yêu thôi thôi thôi |mà.

Là anh đang |[Dm] ghen ghen ghen |[G] mà.

Bởi vì anh đã |[Am] quá yêu em, |quá yêu em

 

|[F] Ghen ghen ghen |[G] mà.

Vì anh đang |[Am] yêu thôi thôi thôi |mà.

Là anh đang |[Dm] ghen ghen ghen |[G] mà,

bởi vì anh đã |[Am] quá yêu em, |quá yêu em.

|57 |61

|[Am] quá yêu em, |quá yêu em

|65 |69

|[Am] quá yêu em, |quá yêu em

 

2. |[F] _Ba giờ |[G] sáng, căn phòng |[Am] khuya đang ấm |áp.

|[Dm] _Mong rằng |[G] tin nhắn chợt |[Am] lướt qua. |_

|[F] _Em ở |[G] đâu đang ngủ |[Am] chưa? Hay vẫn thức. |_

|[Dm] _Hay bây giờ |[G] đây anh đến |[Am] nha.

 

T-ĐK:

|_Oh oh |[F] oh oh oh |[G] oh oh oh oh

[Am] _Có lẽ anh |luôn kêu không cần |[Dm] thiết,

chắc điều |[G] đấy anh cũng biết. |[Am] _

|_Oh oh |[F] oh oh oh |[G] oh oh oh oh

|[Am] _Có lẽ anh |đang say trong ảo |[Dm] giác,

tình hờn |[G] ghen như bừng |[Am] cháy lên.

 

ĐK:

|_Bởi vì anh |[F] ghen ghen ghen |[G] mà.

Vì anh đang |[Am] yêu thôi thôi thôi |mà.

Là anh đang |[Dm] ghen ghen thêm |[G] mà.

Bởi vì anh đã |[Am] quá yêu em, |quá yêu em

 

|[F] Ghen ghen ghen |[G] mà.

Vì anh đang |[Am] yêu thôi thôi thôi |mà.

Là anh đang |[Dm] ghen ghen ghen |[G] mà,

bởi vì anh đã |[Am] quá yêu em, |quá yêu em.

|122 |126

|[Am] quá yêu em, |quá yêu em

|129 |134

|[Am] quá yêu em, |quá yêu em

|137 |141

|[Am] quá yêu em, |quá yêu em

 

* Vì anh |[F] quá yêu em, chỉ muốn |[G] đến bên em,

và |[Am] giữ em cho riêng mình |anh.

Làm sao |[Dm] để cho em, hiểu được |[G] trái tim anh,

cứ phát |[Am] điên vì em mà |thôi.

Và em |[F] cũng yêu anh, chỉ muốn |[G] đến bên anh,

và xé |[Am] tan bao nhiêu buồn |lo.

Cause I |[Dm] just wanna |[G] make you, my |[Am] baby.

 

ĐK:

|_Bởi vì anh |[F] ghen ghen ghen |[G] mà.

Vì anh đang |[Am] yêu thôi thôi thôi |mà.

Là anh đang |[Dm] ghen ghen ghen |[G] mà.

Bởi vì anh đã |[Am] quá yêu em, |quá yêu em

 

|[F] Ghen ghen ghen |[G] mà.

Vì anh đang |[Am] yêu thôi thôi thôi |mà.

Là anh đang |[Dm] ghen ghen ghen |[G] mà,

bởi vì anh đã |[Am] quá yêu em, |quá yêu em.

 

|177 đập phá + rên rỉ đến |199

 

-> ĐK -> KẾT