Gánh hàng rau – Hồ Hoài Anh

Tone

Đánh giá

 

Một đôi quang [Em]  gánh trên đôi vai còng [Bm]  thôi xuôi ngược

Đội mưa ôm [Em]  nắng thân côi nơi hè [Bm]  phố

Một đôi quang [Em]  gánh trên vai không còn [Bm]  giao rau sạch

Giấc mơ nhà [Am]  cao sớm hôm giờ [Bm]  đây tưởng là [Em]  mơ.

 

Gánh rau đôi [Em]  đồng xanh và [Bm]  tươi

Tính sao công [Em]  người ngày chăm [Bm]  lo

Có khi mưa [Em]  về khu vườn [Bm]  bao la

Nhà mái [Am]  lá lên tầng [Bm]  cao.

 

Sáng này không [Em]  còn gồng gánh [Bm]  nữa

Ôi niềm [Em]  vui đã đến [Bm]  rồi

Nắng mưa vơi [Em]  nhẹ còn đâu [Bm]  nữa

Đôi hàng [Am]  rau sau bao năm bên nhau như người [Bm]  thân.

 

Một đôi quang [Em]  gánh trên đôi vai còng [Bm]  thôi xuôi ngược

Đội mưa ôm [Em]  nắng thân côi nơi hè [Bm]  phố

Một đôi quang [Em]  gánh trên vai không còn [Bm]  giao rau sạch

Giấc mơ nhà [Am]  cao sớm hôm giờ [Bm]  đây tưởng là [Em]  mơ.