Gần Chúa Hơn – Bích Hạnh – Bích Hạnh

Tone

Đánh giá

 

capo 2

 

Gần bên [Em] Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa [Am] hơn 

Gần bên [D] Chúa, phước thay cho người theo [B7] Chúa 

Gần bên [Em] Chúa để con không mặc cảm cô [Am] đơn 

Gần bên [D] Chúa để [B7] con yêu Cha nhiều [Em] hơn 

 

Con trông mong [C] Cha từ [D] sáng sớm trưa ban [G] chiều 

Mong tâm linh [Am] con gần [D] Chúa mãi không lìa [G] xa 

Con yêu Cha [C] luôn vì [D] con được gần bên [Em] Chúa 

Chúa ơi, cho [B] con được [B7] gần bên Chúa muôn [Em] đời 

 

Dù bao [C] lúc khó [D] nguy hay khổ [Em] đau 

Lòng đợi [C] trông Chúa [D] luôn luôn mỗi [G] ngày 

Dù trong [C] trũng bóng [D] đêm Ngài luôn [B7] ở bên [Em] con 

Gần bên [C] Chúa khiến [D] con luôn được bình [Em] an