Gái quê – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày lễ tân [Dm]  hôn của anh, người ta sum [Am]  vầy

Bà con lối [F]  xóm chúc phúc, cho anh đẹp [G]  đôi

Mà có ai [C]  hay, có ai hay, em đứng bên [Dm]  này

Ngó qua bờ [G]  rào lệ trào, ruột thắt quặn [Em]  đau.

 

2. Người nỡ quên [Dm]  mau, ngày nào, hai ta hẹn [Am]  thề

Dù cho sóng [F]  gió vẫn quyết bên nhau dài [G]  lâu

Mộng ước đơn [C]  sơ sống yên vui dưới mái tranh [Dm]  nghèo

Sớm hôm ra [G]  đồng bón [Em]  phân, cày cấy vun [Am]  trồng.

 

ĐK: 

Họ hàng hai [F]  bên ai đều khen ta thật xứng [C]  đôi

Cầu cho hai [G]  đứa sẽ [C]  sớm nên vợ thành [Am]  chồng

Hạnh phúc trong lòng, em cầu [Dm]  mong

Tình ta như [G]  cá gắn với [C]  sông

Tình cá với [F]  nước suốt [G]  kiếp mãi không chia [Em]  lìa.

 

Chợt từ nơi [F]  xa ai về đây nhung lụa thướt [C]  tha

Người ta con [G]  gái phú [C]  quý, từ nơi thành [Am]  thị

Làm đám trai làng, nhiều người [Dm]  xem

Trời xanh sao [G]  nỡ, lắm đắng [C]  cay

Người ta đã [F]  lấy tự bao [Em]  giờ, trái tim của [Am]  anh.

 

3. Rồi người bước [Dm]  theo người ta đến nơi đô [Am]  thành

Mình em sớm [F]  tối vẫn cứ ngóng con đò [G]  xưa

Đò đã sang [C]  ngang bến sông sao trông ngóng mỏi [Dm]  mòn

Gái quê nên [G]  đành lặng [Em]  câm nuốt đắng vào [Am]  lòng.