Futari No Kimchi (lời việt) – N/A – V.A

Tone

Đánh giá

 

tone [Gm] 

 

Xuân lại [Eb]  tới , người đã [F]  đi

Sương khói [Gm]  vương, nằng chiều [Bb] muộn

Anh đào [Eb]  nở, thoáng chốc [F]  tàn , bay [Bb]  tan tác

Thời gian [Eb]  trôi , sắc hoa [F] 

tan , bồng bềnh [Gm] rơi , không nỡ [Bb] nhìn

Châm chậm [Eb]  đi, mộng hão [F]  tan ... thật [Gm]  rối loạn ...

 

ĐK:

Vượt dòng [Eb]  Vong Xuyên, bên bờ [F]  sông

Quên sao [Gm]  được , tiếng [Bb]  người thở than

Giếng cổ [Eb]  sâu , chứa [F]  đầy ánh [Bb]  trăng nhung nhớ

Cánh anh [Eb]  đào thoáng chốc [F]  bay

Gió u [Gm]  oán , nước trong [Bb]  lạnh

Chia ly [Eb]  buồn , dòng nước [F]  trôi , sao hỗn [Gm]  loạn ....

Chia ly [Eb]  buồn ...

Dòng nước [F]  trôi ...

Thật hỗn [Gm]  loạn ....