Forty (chế Hai mươi )

Tone

Đánh giá

=

|[Gsus4] [G]  |[Gsus4] [G]  |[G] [D]  |[D] [C] 

|[Gsus4] Đón anh [G] về, |[Gsus4] thấy chân [G] trời đầy |[G] mây [D] đen |[D] [C] 

|[Gsus4] Gió xuân [G] về, |[Gsus4] anh rực [G] rỡ giữa |[G] rừng [D] hoang :-" |[D] [C] 

Ngày |[G] vừa for-ty anh |[Gmaj7] xồ vào đời

Đời |[G7] vừa for-ty xanh |[C7M] lạ

|[Gsus4] Đón anh [G] về, thấy |[Gsus4] trên tay [G] anh nở |[A7] lộc [D] xuân 

 

Đk :

|[D] _Một mùa |[G] về rất mới đón anh vào |[C7M] trong nhăn nheo

Đón |[D] anh về mến thăm chân trời |[B7] vàng nắng

|[Em] Môi ngậm ci-gar làm thơm |[A7] vườn trăng

For-|[C] ty anh tung tăng cho vui |[D] đời

Anh là nụ |[G] cười rất mới gió đưa vào |[C7M] xuân chơi vơi

Có |[D] anh là thế gian thêm một |[B7] ngày thắm

|[Em] Thêm một tiếng ca để xuân |[A7] tràn căng

For-|[C7M] ty anh cho [D] đời một night-|[G] mare...

 

|[Gsus4] Có anh [G] về |[Gsus4] thấy chân [G] trời vàng |[G] hơn [D] trước |[D] [C] 

|[Gsus4] Có anh [G] về |[Gsus4] thơ chợt [G] có những |[G] vần [D] vui |[D] [C] 

Nụ |[G] cười for-ty khoe |[Gmaj7] tình hiền lành

Tình |[G7] tròn for-ty thơm |[C] nồng

|[Gsus4] Đón anh [G] về thấy |[Gsus4] trong tim [G] anh rực |[A7] hồng [D] thôi

 

ĐK