Em về tóc xanh

Tone

Đánh giá

 

 

Một sớm em về tóc xanh

Mây trắng thương em níu vai

Một sớm em ngồi đây nói cười

Mùa xuân bay ngang ghé thăm

Còn đấy chăng

đôi vai ướp thiên hương

Nuôi cây trái chín

|[D] Một sớm em về |[Bm] tóc xanh |

|[F#] Mây trắng thương em níu |[Bm] vai |

|[G] Một sớm em ngồi |[D] đây nói cười_

Mùa |[G] xuân bay ngang ghé |[F#] _ thăm |

|[D] Còn đấy chăng

đôi |[Bm] vai ướp thiên hương |

|[F#] _ Nuôi cây trái |[Bm] chín |

|[G] Còn chăng làn môi

xanh bài |[D] hát hôm nào_

Để |[G] tìm yêu dấu xa |[F#] _ vời! |

|[Bm] A hà… |[C] A hà… |

|[C#7] Cuộc đời dài rộng quá

|[F#] _ đôi khi lại |[Bm] rất buồn |

|[C] Có đôi lần

một |[F] người ngủ quên lỗi |[E] hẹn |[E] _ _

 

ĐK:

Bập bùng điệu |[A] đàn để ta đón gió |[F#m] _ lên_

Xin dâng |[D] người một dây đã đứt |[E] _

Ngày nào |[A] khúc ca yêu xưa không |[F#m] còn vui_

Dây |[D] đàn chùng quanh giấc mộng |[E] _

Này |[A] một yêu thương đã |[F#m] tắt đêm qua_

Trông |[D] chờ bàn chân em đến |[E] _ |

|[A] Viết lên con tim

câu |[F#m] thơ buồn_

Để |[D] nghìn năm sau hóa |[G] đá... |[G] _ |

|[D] Thôi nghe |[B7] em tóc |[Em] kia còn xanh |

|[A] Thì xin cứ an |[D] lành ||

Đặt hợp âm: Xuân Hà