Em về tóc xanh – Quốc Bảo

Tone

Đánh giá

 

[D]  Một sớm em về [Bm]  tóc xanh

[F#]  Mây trắng thương em níu [Bm]  vai

[G]  Một sớm em ngồi [D]  đây nói cười

Mùa [G]  xuân bay ngang ghé [F#]  thăm

 

[D]  Còn đó chăng đôi [Bm]  vai ướp thiên hương

[F#]  Nuôi cây trái [Bm]  chín

[G]  Còn chăng làn môi xanh bài [D]  hát hôm nào

Về [G]  tìm yêu dấu xa [F#]  vời [Bm]  A à… [Em]  A à…

 

[C#7]  Cuộc tình dài rộng [F#]  quá đôi khi lại [Bm]  rất buồn

[Em]  Có đôi lần một [F]  người ngủ quên lỗi [E]  hẹn

Bập bùng điệu [A]  đàn để ta đón [F#m]  gió lên

Xin dâng [D]  người một dây đã [E]  đứt

 

Ngày nào [A]  khúc ca yêu xưa không [F#m]  còn vui

Dây [D]  đàn chùng quanh giấc [E]  mộng

Này [A]  một yêu thương đã tắt [F#m]  đêm qua

Trông [D]  chờ bàn chân em [E]  đến

 

[A]  Viết lên con tim câu [F#m]  thơ buồn

Để [D]  nghìn năm sau hóa [G]  đá

[D]  Thôi nghe [B7]  em tóc [Em]  kia còn xanh

[A]  Thì xin cứ an [D]  lành