Em thật là ngốc

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1:

Đừng khóc |[C] nữa hãy nín đi em |[D] ơi, 

vì giờ |[Bm] đã có anh ở đây |[Em] rồi

Nỗi buồn |[C] nào rồi cũng sẽ qua |[D] thôi, 

vì anh |[Bm] biết em khổ đau cũng nhiều |[Em] rồi.

 

Đừng bận |[C] tâm đến người đấy |[D] nữa,

Đừng khổ |[Bm] đau vì người đấy |[Em] nữa,

Cuộc tình |[C] này anh nghĩ em nên |[D] dừng lại,

vì họ |[Bm] đã có một người thứ |[Em] hai,

 

Chorus:

Em thật là |[C] ngốc để cố chấp yêu một |[D] người,

mà người ấy |[Bm] đâu có mang cho em niềm |[Em] vui?

Vậy tại |[C] sao phải cố yêu |[D] nhau 

để rồi mang |[Bm] cho nhau những nỗi |[Em] đau?

 

Đừng nên hoang |[C] phí tình cảm chân |[D] thành,

dành cho 1 người |[Bm] đã không biết trân |[Em] trọng, 

Hãy |[C] quên đi em ơi, để |[D] nỗi đau sẽ,

theo gió |[Bm] mây bay về cuối |[Em] trời… ||