Em phải quên anh – Vương Anh Tú – Châu Khải Phong – HAH

Tone

Đánh giá

Tone: Eb chơi theo C Capo ngăn 3 | Nhịp 4/4

Intro

|[C]  |[D]  |[G]  |[G]  |[C]  |[D]  |[G]  |[G] 

|[Em]  |[C#m]  |[Bm]  |[Em]  |[Am]  |[Am] 

|[D]  |[D]  |[D]  |[D] 

 1. |[C]  Ngày hôm qua [D]  ngày đôi ta |[G]  phải xa thật |[G] xa

 |[C]  Điều phải đến [D]  cũng sẽ đến |[G]  cũng phải tập |[G] quên

 Từ ngày biết |[C]  hết sự thật

  [G] _Anh đã cố |[Am]  giữ thật chặt

 |[G] _Từng ngày tháng [F]  ta bên nhau |[C] _cũng chẳng thể _|[D]  giấu. |[D] 

 2. |[C]  Điều bao lâu |[D]  tận tâm sâu [G]  chẳng quên được nhau_ |[G] 

 |[C]  Chạy trong mưa |[D]  để không ai [G]  thấy anh đang khóc_ |[G] 

 Dù rằng biết |[C]  rõ một điều

|[G] _Em sẽ chẳng |[Am]  nói gì nhiều

|[Bb] _ Tại vì chúng |[F]  ta đều hiểu |[F] những gì chúng ta đã chịu.

 Chorus 1

 |[D] Mình chia tay |[G] nhé  em |[G] dù anh biết mỗi |[Bm]  đêm

 |[Bm] _Anh sẽ rất |[Em] nhớ em và tưởng |[Em] như anh chẳng  thể_ [Bm]  quên

 |[Bm] _Anh mong sớm |[C]  thôi em sẽ sớm |[C] có người bảo vệ

 |[G] Buồn vui nước mắt |[Em] có người san sẻ

 Chỉ |[Am]  mong người hạnh |[Am] phúc và đừng nhớ_|[D]  anh.

Chorus 2

 |[D] Để mình anh |[G] nhớ thôi |[G] dù nước mắt có |[Dm]  rơi

 |[Bm] Anh vẫn sẽ |[Em]  dõi theo em dù |[Em] đêm hay ngày  vẫn_|[Bm]  vậy

 |[Bm] _Anh không muốn |[C] thấy em yêu phải |[C] khóc trong vô vọng

 Dù [Gm]  em bên ai với |[Em] anh không quan trọng

 Chỉ |[Am]  mong chỉ người hạnh |[Am] phúc cùng người đã_|[D]  chọn

 |[D] Và phải |[C] quên anh.

Midtro

|[Em] _ |[G]  |[G]  |[Am]  |[D]  |[G]  |[G] 

 3. |[C]  Là anh đây |[D]  người đâu hay |[G]  chính anh phải khóc_ |[G] 

 |[C]  Chỉ muốn hỏi |[D]  rằng lâu nay |[G]  em có khỏe không_ |[G] 

 Anh đã cố |[C]  gắng kìm lòng

|[G] _ Không để nước |[Am]  mắt thành dòng

|[G] _ Từ hôm cất |[F]  bước xa nhau |[F] anh giờ vẫn rất |[D]  đau.

Chorrus 1 > Chorus 2

|[D] Giờ anh phải đứng_| sau  |nhủ lòng đã mất_ | nhau

|_dẫu đã thấy |[Em] em ở đang vui mà |sao ở trong lòng vẫn_ | đau

 |[Bm] _Anh mong sớm |[C]  thôi em sẽ sớm |[C] có người bảo vệ

 |[G] Buồn vui nước mắt |[Em] có người san sẻ

 Chỉ |[Am]  mong người hạnh |[Am] phúc và đừng nhớ_|[D]  anh

Chorus 2

|[G]  |[C]  |[D]  |[G]  |[G]