Em phải làm sao – Minh Khang

Tone

Đánh giá

 

Có những [Am]  lúc em buồn em thường [F]  ngước lên trời

Mong ngày [G]  mai không còn nỗi đau [C]  trong cuộc đời

Nhưng em [Am]  biết sẽ không không hề [F]  có bao giờ

Bởi vì [G]  anh bây giờ đã không [Am]  thuộc về em

 

Những năm [Am]  tháng bên nhau không thể [F]  níu chân anh

Những hơi [G]  ấm khi xưa vẫn không [C]  mang anh về

Em đã [Am]  nói rất nhiều và em đã [F]  khóc rất nhiều

Nhưng mà [G]  anh vô hồn vẫn lạnh [Am]  lùng ra đi

 

[Am]  Một lời cuối nói với [G]  anh 

Là từ [Dm]  đây chia đôi đường đôi [C]  ngã

[Am]  Một lời cuối nói với [G]  anh 

Rằng ngày [E7]  mai không ai yêu anh hơn [Am]  em

 

[Am]  Rồi ngày tháng cứ [G]  trôi 

Qua một lần [Dm]  nữa anh quay về bên [C]  em

[Am]  Rồi lại nói tiếng thứ [G]  tha

Phải làm [E7]  sao bây giờ em phải [Am]  làm sao