Em ơi lá thu mưa – Hoàng Thao Du

Tone

Đánh giá

 

[C]  Anh ơi mưa [F]  bay, mưa [C]  bay, mưa bay về rớt cùng sợi buồn

Anh ơi mưa [F]  bay, mưa [C]  bay, mưa bay về gợi nhớ chiều nào

[F]  Em ơi ngày nào mưa ướt lạnh [Em]  lòng mình

[Am]  Ngày nào mưa ấm buồn [Dm]  đường về

[C]  Thương nhau [F]  thương nhau không [Dm]  ngại chi đón [G]  đưa

 

[C]  Anh ơi thu [F]  sang, thu [C]  sang, thu sang rồi bóng người mịt mờ

Anh ơi thu [F]  qua, thu [C]  qua, thu qua thềm rụng lá vàng đầy

[F]  Em ơi vì sao thu nỡ bỏ [Em]  cuộc tình

[Am]  Vì sao thu nỡ bỏ [Dm]  tình mình

[C]  Bao năm [F]  phiêu du, bao [Dm]  năm mộng [G]  trong buồn [C]  phiền

 

[F]  Rồi một chiều mưa bay nhớ [Fm]  tình yêu xưa trở [C]  về

[F]  Rồi từng chiều mưa [Fm]  qua lạc [Ab]  lõng giữa đơn [G]  côi

Nhớ [Dm]  về một chiều mưa [G]  xa, nhớ [C]  về người em nhỏ bé

 

[F]  Rồi một chiều thu đi ngóng [Fm]  hoài tình không trở [C]  về

[F]  Rồi một chiều thu [Fm]  qua tình [Ab]  chất ngất trong [G]  ta

Lá [Dm]  vàng ngoài thềm rụng [G]  đầy, sân [C]  vàng phủ ngập lòng chiều

 

[C]  Anh ơi thu [F]  đi, thu [C]  đi, thu đi rồi dẫu tình ở lại

Anh ơi thu [F]  đi, thu [C]  đi, thu đi rồi chẳng đón đợi về

[F]  Em ơi mùa thu không biết chuyện [Em]  ngày nào

[Am]  Mùa thu không biết chuyện [Dm]  tình đầu

[C]  Nên cũng [F]  reo thêm trong [Dm]  ta yêu [G]  thương tràn [C]  trề