Em ngày xưa khác rồi

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

| | | |

| | | | 

 

Verse 1:

|_Chắc ta vội |[Am] vã yêu người |[Dm] nhanh quá

Vì yêu |[G] cứ muốn níu kéo thêm tình |[C] ta

Từng |[F] khoảnh khắc ấy em biết sẽ |[Dm] rất đớn đau

Và cứ |[B7] nghĩ quá khó để vượt |[E7] qua.

 

Verse 2:

Càng yêu quá |[Am] nhiều càng thêm |[Dm] thấu hiểu

Tình đẹp khi |[G] mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá |[C] _nhiều

Vì anh |[F] có hiểu điều gì quan trọng |[Dm] nhất trong tình yêu?

Niềm |[B7] tin quý giá hơn mọi |[E7] thứ.

 

Chorus:

|]_Đừng tìm em |[Am] nữa, em của ngày xưa chết |[Dm] _rồi

Phút ấy anh còn |[G] nói: "Anh mệt rồi! Mình dừng |[C] lại thôi"

Để bây |[F] giờ anh xem có như |[Dm] là anh mơ

Em |[B7] sẽ chẳng trở về |[E7] nữa.

 

Verse 3:

Vì tình yêu |[Am] kia xem như mình duyên chẳng |[Dm] _phận

Đã vất vả nhiều lắm |[G] _nhưng nhận lại muôn vàn |[C] cay đắng

Thế bên |[F] cạnh nhau chi, hãy |[Dm] cứ để mình chia li

Dù |[B7] em sẽ nhớ anh nhiều |[E7] hơn nhưng xin anh đừng |[Am] _tìm em. ||