Em Mơ Về Anh

Tone

Đánh giá

 

|[C] _Lặng im bóng |[G/B] cây _ |[Am]  _lặng im bóng |[Em/G] mây, _|<br />

|[Em] Lặng im góc |[Am] sân  _trưa nắng |[Dm7] vàng.  |[G7]  _ |<br />

|[C] _Lặng im ngón |[G/B] tay,__|[Am/F]  _lặng im cánh |[Em] hoa ngát hương | <br />

|[Am] thơm nơi hoang |[Dm7] dại _em |[G7] mơ về |[C] anh _<br />

Điệp khúc:<br />

_Rồi em mơ |[Em] thấy, thấy anh nhìn |[Dm7] em |<br />

|[G] _Thấy tiềng anh |[F6] cười và lời anh <br />

|[Em] nói lúc anh làm |[Am7] quen |[Dm7]  _nghe sao rất |<br />

|[G7] gần. Rồi em mơ |[Em] thấy, thấy anh kề |[Dm7] bên |<br />

|[G] _Và rồi lại |[F6] thấy em nằm |[Em] mơ những giấc mơ |[Am7] buồn. |<br />

|[Bb7M] _Anh như bài |[G7] hát xa |[C] rồi.|<br />

|[C] _Giờ đây vắng |[G/B] anh___, |[Am]  _giờ đây thiếu |[Em/G] anh |<br />

|[Em] Mà sao thấy |[Am] anh, anh rất |[Dm7] gần.___|[G7]  _ |<br />

|[C] _Ngồi trong bóng |[G/B] đêm,__|[Am/F]  _mình em với |[Em] em,<br />

 giữa bao |[Am7] khuôn mặt xa |[Dm7] lạ. Em |[G7] mơ về |[C] anh _ <br />

Điệp khúc:<br />

_Rồi em mơ |[Em] thấy, thấy anh nhìn |[Dm7] em |<br />

|[G] _Thấy tiềng anh |[F6] cười và lời anh |[Em] nói <br />

lúc anh làm |[Am7] quen |[Dm7]  _nghe sao rất |<br />

|[G7] gần. Rồi em mơ |[Em] thấy, thấy anh kề |[Dm7] bên |<br />

|[G] _Và rồi lại |[F6] thấy em nằm |[Em] mơ những giấc mơ |[Am7] buồn. |<br />

|[Bb7M] _Anh như bài |[G7] hát xa |[C] rồi.|<br />

_Rồi em mơ |[F#m] thấy, thấy anh nhìn |[Em7] em |<br />

|[A] _Thấy tiềng anh |[G6] cười và lời anh |[F#m] nói <br />

lúc anh làm |[Bm7] quen |[Em7]  _nghe sao rất |<br />

|[A7] gần. Rồi em mơ |[F#m] thấy, thấy anh kề |[Em7] bên |<br />

|[A] _Và rồi lại |[G6] thấy em nằm |[F#m] mơ <br />

vì em đang |[Bm7] nhớ...anh người |[G] yêu hỡi. |[A7]  _ |<br />

_Rồi em mơ |[F#m] thấy, thấy anh nhìn |[Em7] em |<br />

|[A] _Thấy tiềng anh |[G6] cười và lời anh |[F#m] nói <br />

lúc anh làm |[Bm7] quen |[Em7]  _nghe sao rất |<br />

|[A7] gần. Rồi em mơ |[F#m] thấy, thấy anh kề |[Em7] bên |<br />

|[A] _Và rồi lại |[G6] thấy em nằm |[F#m] mơ những giấc mơ |[Bm7] buồn. |<br />

 |[C7M] _Anh như bài |[A7] hát xa |[D] rồi.|</p>