Em làm gì tối nay – Tiên Cookie

Tone

Đánh giá

 

Trả lời [Em]  anh, em ở đâu tối [Bm]  nay

Nhìn anh [C]  đi, [D]  nhìn thẳng vào mắt [G]  anh

Trong ánh [Am]  mắt vốn dĩ trong [D]  veo nơi em

Lạc về [Bm]  đâu mất những cảm xúc [Em]  thật

Nói đi em đừng [C]  làm anh tin

Rằng nước [D]  mắt nơi em rơi dễ [G]  dàng.

 

Trả lời [Em]  anh em làm gì tối [Bm]  nay

Đừng cứ [C]  mãi, [D]  đừng lặng im như [G]  vậy

Em có [Am]  nhớ khi em nói hai [D]  đứa yêu nhau

Chẳng điều [Bm]  gì quý giá hơn chân [Em]  thành

Đến đây thôi mình [C]  rời tay đi

Anh [D]  không thể đi xa [G]  hơn.

 

ĐK:

Có một người đã [C]  đứng chờ em tối [D]  nay

Có một người bình [Bm]  tĩnh nhìn em đổi [Em]  thay

Vẫn nét mặt và [C]  đôi môi ấy

Say [D]  mê bên ai như đôi [G]  ta đã từng.

 

Có một người [C]  đã đứng chưa nhìn thấy [D]  gì

Những phép màu xảy [Bm]  ra cuộc đời mấy [Em]  khi

Nên bây giờ anh [C]  mới nhìn em

Bằng ánh [Bm]  mắt không còn niềm [Em]  tin.