Em Không Thể

Tone

Đánh giá

 

Capo 1 choi Am. Tone [Am] 

Intro: [Fmaj7] [Em7] [Am7] [Am7] 

 

Verse:

Em vẫn [Fmaj7] nhớ như in những lần xa nhau chỉ [Em7] cần quay lưng chớp mắt.

Em đã [Dm7] nhớ anh da diết thật thà mong sẽ [Em7] gần nhau thêm đôi chút.

 

Hãy [Cmaj7] cho em biết

[Em7] điều này sắp kết thúc

[Dm7] Anh có [Em7] buồn không? [Fmaj7] [G7] 

 

Chorus:

Em không thể [Fmaj7] biến mùa hạ thành [G7] đông

như cũng không thể [Em7] khiến anh về bên [Am7] em

Em không thể [Fmaj7] viết xong bản tình [G7] ca cho

chúng ta vì [Em7] biết ai còn lắng [Am7] nghe.

 

Em không thể, [Fmaj7] [G7] 

na na na na na na na [Em7] [Am7] 

Em không thể, [Gm7] em không thể, [Fmaj7] [G7] 

na na na na na na na [Em7] [Am7] 

Em không thể, [Gm7] em không thể..

 

Em không [Fmaj7] nhớ đôi ta đã từng bên nhau mấy [Em7] lần hoàng hôn như thế.

Từng ánh [Dm7] mắt trao nhau tiếng cười nay đâu

chỉ [Am7] còn khoảng không trống vắng.

 

Hãy [Cmaj7] cho em biết

[Em7] điều mà em muốn biết

[Dm7] Anh có [Em7] buồn không? [Fmaj7] [G7] 

 

Chorus:

Em không thể [Fmaj7] biến mùa hạ thành [G7] đông

như cũng không thể [Em7] khiến anh về bên [Am7] em

Em không thể [Fmaj7] viết xong bản tình [G7] ca cho

chúng ta vì [Em7] biết ai còn lắng [Am7] nghe.

 

Em không thể, [Fmaj7] [G7] 

na na na na na na na [Em7] [Am7] 

Em không thể, [Gm7] em không thể, [Fmaj7] [G7] 

na na na na na na na [Em7] [Am7] 

Em không thể, [Gm7] em không thể..

 

Brige:

[A#] Khi anh đi, là em [Am7] biết anh đã muốn dừng lại.

Nhìn vào [Dm7] em anh hãy nói

Sự [G7] lặng im kia thay câu trả lời

[Em7b5] Khi anh đi trời [A7] đất kia như cuồng quay

Mà [Dm7] anh đâu cần, [Em7] anh đâu nào [F] biết.

 

Chorus:

Em không thể [Fmaj7] biến mùa hạ thành [G7] đông

như cũng không thể [Em7] khiến anh về bên [Am7] em

Em không thể [Fmaj7] viết xong bản tình [G7] ca cho

chúng ta vì [Em7] biết ai còn lắng [Am7] nghe.

 

Em không thể, [Fmaj7] [G7] 

na na na na na na na [Em7] [Am7] 

Em không thể, [Gm7] em không thể, [Fmaj7] [G7] 

na na na na na na na [Em7] [Am7] 

Em không thể, [Gm7] em không thể..