Em không là duy nhất

Tone

Đánh giá

 

 

1. Từ  [G]  lâu em cũng đã nhận  [D/F#]  ra

Với  [C]  anh em không là duy  [G]  nhất

[C]  Nếu  [D]  em  [Bm]  mãi im  [Em]  lặng

[Am7]  Kết cuộc ta sẽ ra  [D7]  sao?

 

2. Thì  [G]  anh vẫn sẽ là chính  [D/F#]  anh

Vẫn  [C]  luôn quay về vẫn  [G]  êm ấm

[C]  Mà tại  [D]  sao từ  [Bm]  trong tâm trí  [Em]  em

[Am7]  Cứ bảo em phải ra  [D7]  đi?

 

ĐK:

Chọn con  [G]  tim hay là nghe lý  [D]  trí

Chọn yêu  [Em]  anh hay chọn phút giây biệt  [Bm]  ly

Dòng lệ  [C]  hoen bờ mi hoen bờ mi phải  [G]  chăng đã bấy lâu

Nhu nhược để bên  [Am]  anh để yêu anh phải  [D]  không

Chọn con  [G]  tim hay là nghe lý  [D]  trí

Chọn yêu  [Em]  anh hay chọn phút giây biệt  [Bm]  ly

Thầm mong  [C]  anh nhận ra,  anh nhận ra  [G]  trước khi đã quá muộn

Thì những sai lầm  [Am]  xưa chỉ là quá khứ  [D]  thôi,  bỏ qua vì  [G]  nhau.

 

3. Ngày  [G]  qua em biết phải  [Bm]  sống sao

[C]  Sống bên những sai lầm  [G]  của anh

[C]  Mà tại  [D]  sao từ  [Bm]  trong tâm trí  [Em]  em

[Am]  Cứ bảo em phải ra  [D]  đi.

 

ĐK:

Chọn con  [G]  tim hay là nghe lý  [D/F#]  trí

Chọn yêu  [Em]  anh hay chọn phút giây biệt  [Bm]  ly

Dòng lệ  [C]  hoen bờ mi hoen bờ mi phải  [G/B]  chăng đã bấy lâu

Nhu nhược để bên  [Am7]  anh để yêu anh phải  [D7]  không

Chọn con  [G]  tim hay là nghe lý  [D/F#]  trí

Chọn yêu  [Em]  anh hay chọn phút giây biệt  [Bm]  ly

Thầm mong  [C]  anh nhận ra,  anh nhận ra  [G/B]  trước khi đã quá muộn

Thì những sai lầm  [Am7]  xưa chỉ là quá khứ  [D7]  thôi,  bỏ qua vì  [G]  nhau.

 

*  [G]  Bởi trong tim mình dường như  [Bm]  cả hai còn  [Em]  yêu

[Am]  Còn cần bên nhau,   [C]  còn quan tâm nhau dài  [D]  lâu.

 

Chọn con  [G]  tim hay là nghe lý  [D]  trí

Chọn yêu  [Em]  anh hay chọn phút giây biệt  [Bm]  ly

Dòng lệ  [C]  hoen bờ mi hoen bờ mi phải  [G]  chăng đã bấy lâu

Nhu nhược để bên  [Am]  anh để yêu anh hơn [D] 

 

**Lên tone

Chọn con  [Ab]  tim hay là nghe lý  [Eb]  trí

Chọn yêu  [Fm]  anh hay chọn phút giây biệt  [Cm]  ly

Thầm mong  [Db]  anh nhận ra,  anh nhận ra  [Ab]  trước khi đã quá muộn

Thì những sai lầm  [Bbm]  xưa chỉ là quá khứ  [Eb]  thôi,  bỏ qua vì  [Ab]  nhau.