em đi lấy chồng – Vừng A Dính – Aki

Tone

Đánh giá

 

 

Em đi lấy [Dm] chồng 

Em đi lấy [E7] chồng 

Mình anh cô [Am] đơn 

 

[Am] 

 

Em [Am]  ơi, 

Vì sao lại quay bước [Dm] đi?

Lệ rơi ướt [E7] mi, 

Quên câu chung [Am] tình.

 

Em đi lấy [Dm] chồng 

Em đi lấy [E7] chồng 

Mình anh cô [Am] đơn 

 

Em đi lấy [Dm] chồng 

Em đi lấy [E7] chồng 

Mình anh cô [Am] đơn 

 

Em đi lấy [Dm] chồng 

Em đi lấy [E7] chồng 

Mình anh cô [Am] đơn 

Dé dé~

 

Em đi lấy [Dm] chồng 

Em đi lấy [E7] chồng 

Mình anh cô [Am] đơn