Em Dạo Này

Tone

Đánh giá

 

 

Đoạn đầu hát: Nhịp tự do

|[A] _Vẫn những câu hỏi nhỏ 

|[Bm] _Sau bao tháng chia ly 

|[D] _Anh vẫn thường thắc mắc 

|[E] _Khi anh không làm gì. |[A] _  

 

Verse

|[E] Em dạo này |[A] có còn |[A7M] xem phim một |[A] mình  

|[A7M] Em dạo này |[Bm] có đồ |[B7Msus2] ăn       và shop|[Bm] ping  

|[B7Msus2] Ngày xuân em |[E] có |[E/F] xuống |[F#m7] phố không |]người 

Và |[Bm] tán dương cỏ |[Bm] cây lặng |[E] thinh 

 

|[E] Em dạo này |[A] có đi |[A7M] xa cuối |[A] tuần 

|[A7M] Em dạo này |[Bm] có gặp |[B7Msus2] Vy     và |[Bm] Xuân  

|[B7Msus2] Hàng đêm em |[E] có |[E/F] nghe |[F#m7] hát xa |[F#m7] xăm 

Từ |[Bm] quán ăn phù |[E] du ngoài |[A] sân  

 

Chorus: 

|]_Và tình |[A] yêu và tình |[A7M] yêu và tình |[A] yêu mới 

|]_Dạo |[A7M] này người ta |[A] có khiến em |[D] cười 

|]_Và tiền  |[D] tiêu và quần |[D] áo và đồ  |[D] chơi mới 

|]_Xin nhớ |[E] thay nuông  |[E] chiều làm ta  |[E] lười  |[E] hơn 

 

|[A] Anh |[A7M] dù không |[A] muốn 

|[A7M] _Tình |[A] cờ gặp lại |[A7M] nhau lần |[D] nữa 

|[Dm] _Nhưng |[Bm] em có đi |[E] trà đá Hồ |[C#m] Gươm  

|[C#m] _Dạo này |[Bm] em có đi |[E] trà đá Hồ |[A] Gươm 

 

Dạo giữa:

 

|]Và người  |[A] yêu và người  |[A7M] yêu và người  |[A] yêu mới 

|]Hay giờ |[A7M]  này em đã  |[A] có chồng  |[D] rồi 

|]_Và niềm  |[D] vui và khổ  |[D] đau và kỳ  |[D] lạ mới 

|]_Xin nhớ |[E] cho nuông |[E] chiều làm ta  |[E] hồi |[E] xuân 

 

|[A] Anh |[A7M] dù không |[A] muốn 

|[A7M] _Tình |[A] cờ gặp lại |[A7M] nhau lần |[D] nữa 

|[Dm] _Nhưng |[Bm] em có đi |[E] trà đá Hồ |[C#m] Gươm  

|[C#m] _Dạo này |[Bm] em có đi |[E] trà đá Hồ |[A] Gươm ||