Em cứ đi đi

Tone

Đánh giá

 

 

1. Em hãy đi |[C] đi, bên anh làm |[Am] 

Em về người ta |[F] nhé, đang đợi chờ |[G] em

Em hãy quên |[C] anh, như em phụ anh một |[Am] lần

Cũng chỉ là lời |[F] hứa sẽ có người thay |[G] em.

 

2. Em nói yêu |[C] anh, nhưng yêu đâu phải |[Am] vậy

Hay chỉ là lời |[F] nói như gió rồi lại |[G] bay 

Anh chẳng muốn nghe |[C] đâu, anh tin em nhiều |[Am] rồi 

Nhưng lần nào cũng |[F] khóc rồi tự khổ mình |[G] thôi.

 

ĐK:

Lần nào anh cũng |[C] yêu

Tha thứ em thật |[Am] nhiều

Anh không nghĩ nhận |[F] được bao nhiêu

Chỉ muốn một tình |[G] yêu.

 

Lần nào anh cũng |[C] say

Trong lời nói |[Am] ngon ngọt này

Thôi em về đi |[F] nhé [G] 

Người ta mong |[C] em kìa.