Em có còn yêu tôi không – Duy Mạnh

Tone

Đánh giá

 

Em có [Am]  còn yêu tôi [C]  không, hay đã [G]  quên tôi lâu [Am]  rồi

Tôi vẫn chờ mong em [F]  mãi, chẳng thấy [G]  em quay về [C]  đây

Nếu không [Am]  còn thương nhau [C]  nữa, cũng đành [G]  quên xin lỡ [Am]  làng

Yêu thương dành cho em [F]  đó, xin hát [G]  lên khúc tình [Am]  ca

 

Lời hẹn [Am]  ước ngày xưa [G]  đó, giờ có [C]  lẽ em quên [Am]  rồi

Người yêu [F]  ơi sao nỡ [Dm7]  đánh rơi tình [E7]  tôi

Lời hẹn [Am]  ước ngày xưa [G]  đó, giờ tôi [C]  biết em quên [Am]  rồi

Tại sao [F]  tôi càng cố [G]  gắng quên càng [Am]  thương

 

Lời hẹn [Am]  ước ngày xưa [G]  đó, giờ có [C]  lẽ em quên [Am]  rồi

Người yêu [F]  ơi sao nỡ [Dm7]  đánh rơi tình [E7]  tôi

Lời hẹn [Am]  ước ngày xưa [G]  đó, giờ tôi [C]  biết em quên [Am]  rồi

Tại sao [F]  tôi còn mong [G]  ước có ngày [Am]  mai