Em có còn dùng số này không

Tone

Đánh giá

 

Intro

|[F]  |[C]  |[D] [G]  |[C]  |[F7M] [B7]  |[Em7] [A7]  |[Dm7]  |[G]  |[G] 

 

Ngày |[C]  em đi xa

Cứ ngỡ như là |[Em]  mới hôm qua

Số máy em còn |[Dm7]  trong danh bạ

Dẫu biết em ở |[Fm]  nơi xa lạ chẳng [G]  còn nghe đâu

 

Ngày |[C]  em đi xa

những thói quen này |[Em7]  chẳng phôi pha

Có mấy đêm anh |[Dm7]  vẫn quen gọi

Số máy em rồi |[Fm]  chẳng 1 lời hồi [G]  âm 

 

Liệu |[Am]  rằng ngày mai nếu [G]  quay lại

Em |[F]  có ngại ngần nghe [Fm]  máy [E7] tôi

Đừng |[Am]  làm nhịp chuông cứ [Em]  ngân dài |[Fm]  Theo nỗi 

nhớ em lặng |[Gsus4] im  không [G] thôi

 

ĐK:

Liệu em |[C]  có còn dùng số... này |[E]  không người

Để mỗi khi |[F7M]  ta cách xa [F] 

Lại |[Fm] nhớ vu vơ qua [G] những cơn mơ 

Em |[C]  có còn dùng số này |[Bm7(b5)] không 

Em [E7] hãy nói đi một |[Am] câu  người ơi

Làm sao để |[Fm]  vơi những mong chờ vẫn [G]  thế

Khi không có |[F]  em [C] 

 

Midtro

|[Dm]  |[C7M]  |[F7m]  |[Bb]  |[Eb7M]  |[Ab]  |[C#7M]  |[Dm]  |[G] 

 

Dù |[C]  anh vẫn biết

Sẽ đến lúc phải |[Em7]  cách xa thôi

Phố vắng đêm giờ |[Dm7]  đã lên rồi

Quán vắng em anh |[Fm]  vẫn đang ngồi mà [G]  lòng chưa vơi

 

Dù |[C]  anh vẫn biết những giấc mơ rồi |[Em7]  cũng phai phôi

Những thói quen rồi |[Dm7]  cũng xa rời

Những dấu yêu rồi |[Fm]  cũng xa vời tầm [G]  tay [E7] 

 

Mà sao anh |[Am]  không thể lặng im cho [Am7/G] những

Cơn mơ mỗi |[F]  đêm cứ thế thôi [G7] mong thôi hy [E7] vọng

|[Am] Những  nhịp chuông ngân lặng |[Em] lẽ cất lên vô |[Fm]  vọng

Chờ đến bao giờ |[C/G]  nỗi nhớ sẽ [G]  vơi

 

(ĐK) (ĐK)