Em chưa biết yêu – Lý Huỳnh Long

Tone

Đánh giá

 

[G]  Anh có nhớ khi xưa nhi [C]  đồng bé [D]  thơ

[G]  Ta múa hát vô tư ngoài [C]  trời tắm mưa

[G]  Anh không đến nhưng em kkông [C]  buồn ngẩn [D]  ngơ

[Em]  Em chẳng biết [Am]  yêu, [Em]  em hổng dám [G]  yêu.

 

[C]  Ðôi ta ngày xưa chơi trò [G]  chơi năm mười

Cùng nhau đuổi [C]  bắt quanh hàng tre đầu [D]  làng

[C]  Ðôi ta ngày xưa hay đạp [G]  xe ngắm mây trời

Lời yêu đầu [C]  tiên em nào hay biết [F]  đâu?

 

[C]  Con tim giờ đây như hờn [G]  ghen như yêu rồi

Vì anh đã [C]  lớn muốn được yêu thật [D]  tình

[C]  Ðêm em nằm mơ muốn quay [G]  lại phút ban đầu

Mộng du chạy [C]  trốn khi trời chưa vội [F]  sáng.

 

[G]  Em nay chưa biết yêu khi [C]  lòng vắng [D]  anh

[G]  Mong ta mang giấc mơ trẻ thơ một thời.