Duyên số cầm ca – Minh Khang

Tone

Đánh giá

 

[Cm]  Một nửa của tôi nay đã rời [Gm]  xa

Một nửa của [Bb]  em vẫn hoài chờ [Cm]  mong

Một nửa ngày [Fm]  xưa tôi mãi không [Cm]  quên

Một nửa ngày [G7]  nay em đã đánh [Cm]  rơi

 

[Cm]  Đừng buồn tôi ơi, duyên số hợp [Gm]  tan

Để rồi chuốc [Bb]  lấy vết đau kim [Cm]  châm

Tội nghiệp cho [Fm]  tôi, duyên số đơn [Cm]  côi

Tội nghiệp thân [G7]  tôi, kiếp sống cầm [Cm]  ca

 

[Eb]  Đêm từng đêm nước [Bb]  mắt tôi rơi

[Fm]  Lăn dài khi khuất [Cm]  sau ánh đèn

[Ab]  Một nỗi buồn sâu [Bb]  kín của người ca [G7]  sĩ khổ vì yêu

 

[Eb]  Trong đời ai có mấy khi [Bb]  đau

[Fm]  Nhưng niềm đau đối với [Cm]  người nghệ sĩ

[Ab]  Đau gấp trăm lần [Bb]  hơn người [Cm]  thường