Duyên Phận – Thái Thịnh – Lệ Quyên – HAH

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em]   |[Bm]   |[Am]  _[D]  |[G] 

|[Em]   |[Bm]   |[C]   _[D]  |[G] 

|[Em]  _ Phận là con |[Em] gái, chưa _một lần yêu |[Bm]  ai

_Nhìn về tương |[C] lai mà thấy_[D]  như sông |[G] rộng đường _dài

|[Em] _Cảnh nhà neo |[Am] đơn, bầy em chưa |[Bm] lớn

trĩu đôi vai gánh nhọc |[Em] nhằn _

|[Em] _Thầy mẹ thương |[Bm] em nhờ tìm người |[C] se duyên

Lòng cầu mong |[C] em đậu bến [D] cho yên một |[G] bóng thuyền

|[Em] _Lứa đôi tình |[Am] duyên còn chưa lưu |[Bm] luyến

Sợ người ta |[C] đến em khóc _[D] sau bao |[Em] lời khuyên_

ĐK:

|[Em] __Chưa |[C] yêu lần nào biết |[Bm] ra làm sao

Biết |[C] trong tình _[D] yêu như thế |[G] nào

Sông |[Am] sâu là bao nào |[Bm] đo được đâu

Lòng người |[C] ta ai biết có dài|[B]  lâu

_Qua |[C] bao thời gian sống |[Bm] trong bình an

Lỡ |[Am] yêu người _[D] ta gieo trái|[G] iii ngang

Nông |[Am] sâu tùy sông làm |[Bm] sao mà trông

Chưa đỗ |[C] bến biết nơi nào |đụcccccc _[Em] trong

 

|[Em] _Rồi người ta |[Em] đến theo họ hàng đôi|[Bm]  bên

Một ngày nên |[C] duyên một bước _[D] em nên người |[G] vợ... hiền_

|[Em] _Bỏ lại sau |[Am] lưng bầy em ngơ |[Bm] ngác

đứng trông theo mắt |[Em] đượm buồn _

|[Em] _Thầy mẹ vui |[Bm] hơn mà lệ tràn rưng|[C]  rưng

Dặn dò con |[C] yêu phải sống _[D] theo gia đạo |[G] bên chồng_

|[Em] _Bước qua dòng |[Am] sông hỏi từng con |[Bm] sóng

Đời người con |[C] gái không muốn _[D] yêu ai được|[Em] __ _[Em] không. ||