Dường như ta đã – Mỹ Tâm

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Mây buồn trôi mãi, [B7]  trôi về nơi xa

[C]  Mây cũng tiếc nuối tình chúng [G]  ta những ngày qua

[Am]  Mây buồn tha thiết, áng mây [Em]  trôi đi lặng lẽ

[D]  Cuộc tình ngày nào nay cũng [B7]  thôi trôi xa mãi

 

Còn [Em]  yêu nhau nữa không, trái tim [B7]  em như lặng câm

[C]  Khi cất tiếng hát là nỗi [G]  đau chia lìa nhau

[Am]  Em buồn biết mấy, biết ta [Em]  xa nhau từ đây

[C]  Yêu em, yêu em mà sao [D]  vẫn cứ gian dối

 

Giờ [Em]  anh đi mãi xa, xa thật [B7]  xa nơi chân trời

Tình yêu [C]  đó sẽ mãi chỉ là bóng [G]  mây trôi vào đêm

[Am]  Mây buồn mây khóc, [Em]  em buồn em khóc

[C]  Em không tin ta sẽ vắng [D]  xa nhau từ đây

 

Ngoài [Em]  kia mưa đã rơi như giọt [B7]  nước mắt không lời

Tình yêu [C]  đó sẽ mãi chỉ là giấc [G]  mơ như ngày thơ

[Am]  Thôi mình xa cách, [Em]  thôi tình đã mất

[C]  Em quay lưng cho nước mắt [B7]  dâng tràn đôi [Em]  mi

 

Ngàn [Em]  ngôi sáng kia, nay dường [B7]  như đã không còn

Vì anh [C]  đã nỡ xoá hết ngàn chứng [G]  nhân duyên tình ta

[Am]  Nay còn đâu nữa, [Em]  nay dường như đã

[C]  Em tan đi trong nỗi xót [D]  xa riêng mình em

 

Người [Em]  ơi em muốn tin, tin tình [B7]  yêu anh chân thành

Dù em [C]  cố giấu nước mắt và thứ [G]  tha khi còn yêu

[Am]  Yêu người tha thiết [Em]  nhưng người đâu biết

[C]  Em không tin ta đã cách [B7]  xa ngày hôm [Em]  qua