Đường đến ngày vinh quang

Tone

Đánh giá

 

 

|[C]  |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

|[C]  |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

 

 

Cùng trèo |[C]  lên đỉnh núi cao |[C] vời vợi

Để |[Am] ta khắc tên mình trên |[F]  đời

Dù |[G] ta  biết gian nan đang |[E] chờ  đón

Và |[Am]  trái tim vẫn |[Dm] âm  thầm

Ta bước |[D7/F#] đi hướng tới muôn vì |[G]  sao.

 

Chặng đường |[C]  nào trải bước trên |[C] hoa hồng

Bàn chân |[Am]  cũng thấm đau vì những |[F]  mũi gai

Đường vinh |[G]  quang đi qua muôn ngàn |[E]  sóng gió

|[Am] Lời  hứa ghi trong |[Dm] tim  mình

Vẫn |[D7]  bước  đi hiên ngang đầu ngẩng |[G]  cao.

 

PreChorus

Và con |[F]  tim ta đã ước nguyện cùng |[G]  nhau vai chung vai

Niềm vinh |[F]  quang ta chia sẻ cùng |[G]  nhau. [C] [G/B] [G] 

 

Chorus

Ngày |[C]  đó, ngày đó sẽ không |[G]  xa xôi

Và |[Dm]  chúng ta là người |[E]  chiến thắng

Và ta |[F]  biết dẫu lắm thác ghềnh cheo |[G]  leo trên đường xa

Vượt gian |[F]  nan ta vươn tới những đỉnh |[G]  cao. 

 

Ngày |[C]  đó, ngày đó sẽ không |[G]  xa xôi

Và |[Dm]  chúng ta là người |[E]  chiến thắng

Đường |[F]  đến những ngày |[Dm] vinh quang không còn |[G]  xa

Dù |[G] khó khăn vẫn |[C]  còn. 

 

Midtro

     |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

|[C]  |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

 

Và mặt |[C]  trời rực sáng trên |[C] cao vời

Ban |[Am] sức  sống huy hoàng khắp |[F]  muôn nơi

Cài |[G] vinh  quang lên vai những người |[E]  chiến thắng

|[Am] Khoảnh  khắc ghi trong |[Dm] tim  hồng

Bao |[D7/F#] khó  khăn ta cũng sẽ vượt |[G]  qua. [A] 

 

PreChorús 

Và con |[F]  tim ta đã ước nguyện cùng |[G]  nhau vai chung vai

Niềm vinh |[F]  quang ta chia sẻ cùng |[G]  nhau. [C] [G/B] [G] 

 

Chorus

Ngày |[C]  đó, ngày đó sẽ không |[G]  xa xôi

Và |[Dm]  chúng ta là người |[E]  chiến thắng

Đường |[F]  đến những ngày |[Dm] vinh quang không còn |[G]  xa 

lên 1/2 tone

|[Ab] há há 

Ngày |[Db]  đó, ngày đó sẽ không |[Ab]  xa xôi

Và |[Ebm]  chúng ta là người |[F]  chiến thắng

Đường |[Gb]  đến những ngày |[Ebm] vinh quang con đường |[Ab] chúng  đã |[Db] chọn

|[D] Ồ |[A]  |[C]  |[C] 

Xuống 1/2 tone

Chorus

Ngày |[C]  đó, ngày đó sẽ không |[G]  xa xôi

Và |[Dm]  chúng ta là người |[E]  chiến thắng

Đường |[F]  đến những ngày |[Dm] vinh quang con đường |[G] chúng ta

|[G] Chúng ta |[G] Chúng ta |[G] Chúng ta đã |[C] chọn 

 

Outtro dài quá không viết nữa :D 

     |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

|[C]  |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

|[C]  |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] 

|[C]  |[Am]  |[Dm]  |[F]  |[D]  |[G] ....