Đừng trách vì sao – Nguyễn Nhật Vỹ

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Đừng trách vì [Am]  sao

Em ra [D]  đi không một lời [G]  biệt ly 

[Em]  Đừng hỏi vì [Am]  sao

Em đã [D]  đi chẳng còn [G]  tiếc chi 

[E7]  Tình mình không chung [Am]  lối 

Chăn [C]  gối sầu, có tiếc [D]  nuối chỉ làm em [B7]  đau

 

[Em]  Ngày tháng dần [Am]  trôi

Bao yêu [D]  thương chẳng còn [G]  trên môi

[Em]  Người đến rồi [Am]  đi

Vây quanh [D]  em chẳng còn [G]  tiếng yêu

[E7]  Còn gì đâu anh [Am]  hỡi đau [C]  quá nhiều 

Nên em [D]  đã không còn [B7]  tin

 

Giờ đây em [Em]  chẳng hối tiếc 

Khi mình [C]  đã chia xa ân tình [D]  ta hôm nay

Nay [G]  đã phai nhòa ước [Am]  muốn còn đây

Mà giờ [D]  sao phải dấu con [B7]  tim

 

Tình yêu em [Em]  đã băng giá 

Không còn [C]  biết yêu ai 

Dẫu tình [D]  anh nay đã [G]  quay về

Em sẽ [Am]  không yêu

Vì anh [C]  đã chót để [B7]  em một [Em]  mình