Đừng Quên Tên Anh

Tone

Đánh giá

 

[Am] 

 

Intro

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_

 

Verse 1

|]_ |[C] ...Có mấy lúc |]ta được ngồi |[Em] lại bên nhau_]

Để |[F] nói cho em nghe những |[Fm6] câu chuyện từng |[Em7] làm cho anh |[A7] đau.

Cố |[Dm] cắn đôi môi để |[Gm6] kể lý do tại |[Em] sao như thế |[Am] này.

Tại |[Dm] sao em ngồi nơi |]đây còn |[G] hồn em |]bay

 

Verse 2

|[C] ...Thế giới bé |]thôi không to được |[Em] bằng đôi mắt em_|[Em] 

Đừng |[F] khóc em ơi ! Hãy |[Fm6] để lên vai này |[Em7] anh gánh vác |[A7] thay

Ngày |[Dm] nắng quanh năm chẳng |[G] sao mà ngày |[Em] mưa chỉ một |[Am] ngày.

Chỉ |[Dm] một ngày mưa như |]thế mà em đã |[G] vội buông tay_|]

 

Chorus

Ngoài |[C] kia bao la sóng |]gió, đừng |[Em/G] quên tên anh_|]

Đừng |[Am] quên đôi môi, ánh |]mắt hay giọng |[Em] nói trầm lặng_]

Vì người đàn |[F] ông em yêu mạnh |[G] mẽ vẫn luôn |[Em] cười mỗi khi |[Am] đau.

Nếu yêu |[Dm] thêm người sau thì |]xin em cũng đừng |[G] quên tên anh_|].

 

Và |[C] em nhớ, ai |]đã từng vượt |[Em/G] qua bao thăng trầm_|].

Cùng em |[Am] đi qua bao khoảnh |]khắc, để giờ |[Em] này lại chia |]tay.

Đâu |[F] đó phía |[G] cuối con đường |[Em] kia

Cứ |[Am] mỗi đêm trời |[Dm] khuya, nước |[E7] mắt tuôn rơi |[Am] hoài |[Am] _

 

Midtro

| |  | | | | | | 

 

Verse 2 -> Chorus 

Cứ |[Am] mỗi đêm trời |[Dm] khuya, nước |[E7] mắt tuôn rơi |[Am] hoài |[A] _

 

LÊN 1 TONE

Ngoài |[D] kia bao la sóng |]gió, đừng |[F#m/A] quên tên anh_|]

Đừng |[Bm] quên đôi môi, ánh |]mắt hay giọng |[F#m] nói trầm lặng._]

Vì người đàn |[G] ông em yêu mạnh |[A] mẽ vẫn luôn |[F#m] cười mỗi khi |[Bm] đau.

Nếu yêu |[Em] thêm người sau thì |]xin em cũng đừng |[A] quên tên anh.|]

 

Và |[D] em nhớ, ai |]đã từng vượt |[F#m/A] qua bao thăng trầm._|]

Cùng em |[Bm] đi qua bao khoảnh |]khắc, để giờ |[F#m] này lại chia |]tay.

Đâu |[G] đó phía |[A] cuối con đường |[F#m] kia

Cứ |[Bm] mỗi đêm trời |[Em] khuya, nước |[F#7] mắt tuôn rơi |[Bm] hoài.

 

|]_ Ở |[A] cuối con đường |[F#m] kia

Cứ |[Bm] mỗi đêm trời |[Em] khuya, nước |[F#7] mắt |]_ |]_ cứ |]_ rơi_|[Bm]  | | |.