Đừng làm một người giống như tôi – Cao Minh Thu

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Nếu biết trước yêu em là [Em]  khổ

Thì ngày [G]  ấy tôi đâu mong gặp [C]  em

[Am]  Nếu biết trước em hay lừa [Em]  dối

Thì người [G]  nói yêu em chẳng phải [C]  tôi.

 

[Dm]  Em không yêu tôi là vì tôi không cho em

Cuộc [G]  sống như em hằng ước [Em]  mơ.

 

Có [Am]  lẽ tôi không bằng người [Em]  ấy

Người đã [G]  đến cho tôi thành người thứ [C]  ba

[Am]  Cố gắng yêu em là không [Em]  thể

Vì tôi [G]  biết em đang không là [C]  chính em.

 

[Dm]  Tôi không cao sang như từng đêm em hay mơ

Vì [F]  em không còn là em [G]  nữa

Giữa chợ [Em]  đời, giữa chợ đời

Ai cho không ai tình [Am]  yêu.

 

Người ra [Am]  đi sẽ là tôi, người yêu [Em]  mới em là ai

[G]  Có yêu em như tôi [C]  lúc đầu

Người ta [Dm]  yêu em thật tâm mà em [Em]  có yêu thật đâu

Vì [F]  em luôn là người thay [G]  đổi.

 

Giờ em [Am]  đang vui cùng ai thì tại [Em]  sao tôi cần em

[G]  Nếu có yêu ai xin chúc [C]  mừng

Người ta [Dm]  yêu em thật tâm mà em [Em]  có yêu thật đâu

Giờ [F]  tôi mong ai kia được may [G]  mắn

Đừng [Em]  làm, đừng làm một người giống như [Am]  tôi.