Đừng Hỏi Em (Don’t Ask Me)

Tone

Đánh giá

=

 

Verse 1

Đừng hỏi em vì sao|[Am] , tình |[Am] yêu ta úa màu.|[Em] 

Đừng |[Em] trách em vì sao,|[F] _giấc mơ|[G] _tàn |[C] mau.

Đừng |[C] hỏi em vì sao,|[Am] _ngày |[Am] đôi ta bắt đầu.|[Em] _

Một |[Em] chiếc hôn nồng |[G] sâu đã đưa |[Em] ta về |[Am] đâu. |[Dm]  |[G] 

 

Verse 2

|[Am] * Mình đã yêu nhau |[Am] thật lâu. Mình |[Am] hứa với nhau |[Dm] những điều.

|[Dm] Em vẫn không thể |[G] quên lá thư |[G] nằm trên |[C] gối.

Dòng |[G/B] viết yêu thương từ |[Am] anh là |[Am] những xót xa trong|[Dm] _em. 

|[Dm] Anh nỡ đi thật |[G] xa để em |[Em] lại ngủ |[Am] _yên. |[F]  |[G]  |[Am] 

 

Verse 1 [Am] [Dm] [G] [Am] 

 

Verse 2 [F] [G] [Em] [Am] 

 

Đừng |]hỏi em giờ |[Am] sao, giờ [Am] em như thế |[Em] nào. 

Đừng |[Em] cố va vào nhau|[F] _, nỗi đau|[G] _ngày nào[C] _.

Đừng |[G/B] trách em vì |[Am] sao, lặng |[Am] im trong nỗi |[Em] sầu. 

Mình |[Em] có vui gì |[G] đâu nếu ta |[Em] không còn |[Am] nhau. |[Am]  |[Dm]  |[G]  |[Am] 

 

* Ngày |[Am] tháng trôi qua thật|[Am] _mau. Giờ |[Am] chúng ta cũng |[Em] xa nhau. 

|[Em] Em vẫn không thể |[G] tin lúc em|[G] _đọc thư ấy.|[C] _

Dòng |[G/B] viết yêu thương từ|[Am] _anh là |[Am] những xót xa trong|[Dm] _em. 

|[Dm] Anh nỡ đi thật |[G] xa để em |[Em] lại ngủ yên.|[Am] _  |[F]  |[G]  |[Em]  |[Am] 

 

** Đừng |[Am] hỏi em vì sao.[Am] _Đừng |[Am] trách em vì sao.|[Em] _

Mình |[Em] có vui gì đâu|[G] _nếu ta |[Em] không còn |[Am] nhau.

Đừng |[Am] hỏi em vì sao.|[Am] _Hãy |[Am] hỏi anh làm sao.|[Em] _

|[Em] Nếu có quay |[G] về đến lúc |[Em] nào anh lại xa?|[Am] _ ||