Đừng dấu trong lòng – Hoài An (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

Làm sao [Am]  nói với em một [Em]  điều

Rằng trong [F]  anh đã không còn [C]  yêu

Dù tình [Dm]  xưa đã trao rất [Am]  nhiều cho nhau

Giờ [B]  đây hỏi còn bao [E]  nhiêu.

 

Làm sao [Am]  nói với anh những [Em]  điều

Mà thật [F]  lòng anh không muốn [C]  hiểu

Có [Dm]  ai yêu nhau chỉ [Am]  vui không buồn

Không [F]  hờn không ghen anh [E]  hỡi.

 

Qua [Dm]  những phút giây trốn [G]  tìm

Rồi đây đôi [C]  lứa bao nhiêu nỗi [F]  niềm

Như [Bm]  áng mây xa phương [E]  trời lạc [Am]  lối. [A7] 

 

Có [Dm]  lẽ ta chung sai [G]  lầm

Mình chưa [C]  nói hết nghĩ suy trong [F]  lòng

Xin [Bm]  thôi trách móc

Bên [G]  nhau mãi mãi nhé [E]  anh.

 

[Am]  Xa càng xa, càng [Em]  nhớ những ân ái

[F]  Nước mắt vì ai ngóng [C]  trông đêm dài

[Am]  Thương ngày xưa chờ [Dm]  ai đón đưa

Có không [F]  ngày mình lại chung [E7]  lối.

 

[Am]  Bên dòng sông dài [Em]  lấp lánh trời sao

[F]  Mong cho tình xanh đến [C]  khi bạc đầu

[Am]  Bên đời nhau sớt [Dm]  chia người ơi

Đừng giấu [F]  trong lòng buồn một [G]  mình không [Am]  nói.