Đừng anh nhé – Thế Hiển

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Đừng, đừng anh nhé

Đừng đón em khi trường [Dm]  tan

[G]  Đừng, đừng anh nhé

Đừng [C]  bước theo em làm [E7]  chi.

[Am]  Đừng, đừng anh nhé

Đừng sánh vai trên đường [Dm]  đi

[G]  Đừng, đừng anh [Dm]  nhé

Đừng [E7]  hỏi tên em làm [Am]  gì.

Sợ lắm anh [Dm]  ơi

Em không [G]  dám đi chung đường [C]  đâu

Sợ lắm [Dm]  anh ơi

Lỡ bạn [E]  bè ngày mai trêu [E7]  mãi.

Sợ lắm [Dm]  anh ơi

Bao câu [G]  nói thoáng trên bờ [C]  môi

Sợ lắm [Dm]  anh ơi

Ánh mắt [E]  nào nhìn em đắm [E7]  đuối.

[Am]  Đừng, đừng anh nhé

Đừng nắm tay em thật [Dm]  lâu

[G]  Đừng, đừng anh nhé

Đừng [C]  lá thơ xanh vội [E7]  trao.

[Am]  Tuổi hồng em đó

Ngày tháng yên vui mộng [Dm]  mơ

[G]  Đừng, đừng anh [Dm]  nhé

Đừng [E7]  nói với em lời [Am]  yêu.