Đừng Ai Nhắc Về Cô Ấy

Tone

Đánh giá

 

tone [Em] 

Intro 

|[1]  |[23] 

 

|]Ngày xưa em nhớ |[Am7] không em?

|]_Em |[D7] hứa là:

"|]Ngày thành đôi sẽ |[Bm7] không xa |]_đâu |[Em] Anh à" 

|[Em] Rồi sau đó chẳng |[Am] biết ai sai

|[Am] _Lỡ |[D7] mất tương lai|]iiiiii

Cứ |[Gmaj7] thế xa |]nhau thôiiii|]...

 

|]Vì đâu nông nỗi |[C] đến hôm nay?

|]_Điều |[D7] gì ngăn ly chuyện |]tình ta nhanh đến |[Bm7] _vậy...?

|]_Nặng |[Em] nợ yêu thương nên |]anh cứ nhớ điều |[Am] ngọt ngào |]nhất

Về |[B] một người... |]về một quá |[B7] khứ

 

Chorus:

|]_Đừng ai |[Em7] nhắc đến em một |]lời

Để Anh bớt |[Bm7] chơi vơi khi nghĩ |]tới

Em đã |[Am7] xa anh mà anh |[Bm7] còn lo lắng |[Em] cho em?

|]_Nụ cười [Cmaj7] cố giấu đôi mi |]buồn

Nhưng mơ thấy |[Bm7] em nước mắt lại |]tuôn

Vòng |[Am] tay yếu ớt này |[Bm7] em đã |[Em] không cần...

 

|]_Người đã |[Em7] lấy trái tim anh |]rồi

Người ơi cớ |[Bm7] sao đang yêu lại |]thôi

Giọt |[Am7] lệ anh đã xoá |[Bm7] nhoà niềm |[Em7] tin hoá đá

|]_Thời |[Am6] gian trôi sao vết |[Bm7] _thương |[Em] không lành. |]_

 

(Giang Tau)

|[83]  |[97] 

 

|]Ngày hôm nay đã |[Cmaj7] khác hôm |]qua

Chỉ |[D] là không yêu nhau |]thôi sau đau đến |[Bm7] _vậy

|]_Chỉ |[Em7] là khi em bên |]anh đã mất đi |[Am7] nhiều cảm xúc

|]_Đau |[B] càng nhiều |]lại càng xa |[B7] cách 

 

DK:

|]_Đừng ai |[Em7] nhắc đến em một |]lời

Để Anh bớt |[Bm7] chơi vơi khi nghĩ |]tới

Em đã |[Am7] xa anh mà anh |[Bm7] còn lo lắng |[Em] cho em?

|]_Nụ cười [Cmaj7] cố giấu đôi mi |]buồn

Nhưng mơ thấy |[Bm7] em nước mắt lại |]tuôn

Vòng |[Am] tay yếu ớt này |[Bm7] em đã |[Em] không cần...

 

|]_Tự ôm |[Em7] nỗi nhớ trong im |]lặng

Tại sao nỡ |[Bm7] buông tay anh thật |]nhanh

Dòng |[Am7] lệ anh đã xoá |[Bm7] nhoà niềm |[Em7] tin hoá đá

|]_Thời |[Am6] gian trôi sao vết |[Bm7] _thương |[Em] không lành.

 

|]_Em đã |[Em] giữ trái tim anh |]rồi

Người ơi cớ |[Bm7] sao đang yêu lại |]thôi

Chẳng thấy |[Am7] em quay lại trước |[Bm7] khi tất cả |[Em7] phôi phai

|]_Dòng |[Am] người hối hả mình |[Bm7] anh đứng |[Em] _vô |]vọng.

|[C]  |[Bm7]  |[Am]  |[Em]  ||

.