Đức Kitô Cứu Thế – Sinh hoạt TNTT – Sinh hoạt TNTT

Tone

Đánh giá

 

 

 1. Đức [D] Kitô hôm qua, hôm nay, mọi [A] ngày.

Đức [D] Kitô mai sau tương lai mãi [F#m] mãi.

Ngài bổ [Bm] sức hăng say cho những ai [A] đời lạc loài.

Ngài cầm [G] tay trong tay nâng đỡ ai [D] lòng mệt nhoài.

Hãy hát [Em] lên Alleluia [A] Alleluia bài ca cứu [A7] thế.

 

2. Đức [D] Kitô da đen, da nâu, da [A] vàng.

Đức [D] Kitô Châu Âu, Châu Phi, Châu [F#m] Mỹ.

Ngài cùng [Bm] sống lang thang với những ai [A] chịu hoạn nạn.

Ngài ủi [G] an chia san với những ai [D] nhiều nhọc nhằn.

Hãy hát [Em] lên Alleluia, [A7] Alleluia khắp trong nhân [D] loại. 

(vỗ tay 123 12345)