Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày

Tone

Đánh giá

 

Intro

|] |] |] |

 

Verse 1

|]_Mặt |[C] trời soi rực |[Em] rỡ, gió |[F] đùa tóc em |[Em] bay

Bước chân nhanh |[Em] nhanh, em đi đưa |[Dm] cơm cho mẹ |[G7] em đi |[C] cày

Mẹ |[Am] ơi, mẹ nghỉ |[Dm] tay, trời |[G7] trưa vừa tròn |[C] bóng

Mẹ |[F] ăn cơm cho |[Dm] nóng mà để |[G7] trâu cho con |[Em] chăn (ớ) chăn |[G7] trâu

Mai |[Am] đây lúa thơm xóm thơm |[Dm] làng, lúa thơm |[G7] lừng cả bàn |[C] tay

Là |[F] thơm nắng hôm |[Em] nay khi em đưa |[Dm] cơm cho mẹ |[G7] em đi |[C] cày

 

Verse 2

Đường |[C] hành quân rộn |[Em] rã, bố |[F] hỏi cuối thư |[Em] vui

Lúa xuân thêm |[Em] bông, ngô khoai xanh [Dm] tuơi ai giỏi [G7] giang tay |[C] cầy

Mẹ |[Am] ơi, mẹ hẳn |[Dm] vui, chiều |[G7] qua đọc thư |[C] bố

Lời |[F] bố khen con |[Dm] nhớ, mẹ đảm |[G7] đang con chăm |[Em] ngoan, lúa lên |[G7] bông

Mai |[Am] đây chiến thắng bố |[Dm] về, sẽ nghe |[G7] mẹ kể chuyện |[C] con

Rằng |[F] con bước lon |[Em] ton, khi con đưa |[Dm] cơm cho mẹ |[G7] vui đi |[C] cày...