Dù có 8 tháng 3

Tone

Đánh giá

 

 

|____ |____ |____ |____

|____ |____ |____ |____

|____ |____

Ngày hôm |[G] qua em chợt sang nhắc |[G] khéo

Rằng ngày mùng 8 tháng |[Em] 3 em định đi mua |[Em] sắm

Chợt giật mình âu |[C] lo Rồi vội vàng chém |[C] gió

Rằng thì là mà hôm |[Am7] đó anh bận cho con chó |[D] ăn

Và rồi em đã lườm |[G] anh kêu rằng anh không yêu |[G] em

Đành cười nhìn em đắm |[Em] say buông vài lời tâm |[Em] huyết

Vẫn yêu em cực |[C] nhiều vẫn thương em cực |[C] nhiều

Muốn cho em nhiều |[Am7] lắm những bây giờ bó tay người |[D] ơi

 

Nếu sau này là đại |[G] gia anh sẽ tặng em con Ben |[G] lỳ

Nếu không ít ra cũng |[Em] phải mua được một con Au |[Em] đỳ

Thế nhưng hoàn cảnh của |[C] anh giờ đây là anh chẳng có |[C] 

Để ngày mai anh sẽ |[Am7] đi ăn trộm một ít |[D] hoa

Biết đâu mai ăn trộm |[G] hoa không may bị bắt rồi ra |[G] tòa

Biết đâu anh tù mọt |[Em] gông mama của anh lại khóc |[Em] òa

Biết đâu em cũng vì |[C] thế chia tay làm anh thành F|[C] A

Thế nên chẳng |[Am7] có mòn quà nào gửi tới em |[D] nha

Dù cho mùng |[G] 8 tháng |[G] 3 ||