Dòng Thời Gian

Tone

Đánh giá

 

Từng ngày nào |[G] _nồng nàn từng câu ca |_[D/F#] dao…<br />

Từng ngày lặng lẽ sống với |[C] _kỷ niệm ngọt ngào…<br />

bình yên những |[D] giấc chiêm bao…<br />

Qua |[G] rồi một thời vội vàng rong chơi…<br />

|[D/F#] rồi một thời yêu đương sớm tối…<br />

|C}giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn |D}nơi…<br />

|[C] Thời gian qua đi… bộn bề |[G] nhiều lần suy nghĩ…<br />

|[Am7] __đời ngọt ngào thì đôi |[D] khi…   [G7] <br />

|[C] Tình yêu nơi đâu… vội vàng |G}tìm hoài không thấu…<br />

|[Am7] Thôi… dừng làm [C] chi… rồi lại |[D] đi…<br />

ĐK<br />

Bao nhiêu năm |[G] rồi làm gì và được gì…<br />

ngày tháng sao vội |[D/F#] đi đôi khi không như ý…<br />

trôi qua bao nhiêu năm |C}nữa<br />

có [Am7] lẽ ta không ngây |[D] ngô… như bây giờ…<br />

Bao nhiêu cho |G}vừa từng ngày và từng giờ…<br />

cành lá sao lặng |[D/F#] im như thôi không mong nhớ…<br />

cho ta bao nhiêu năm |[C] nữa có [Am7] lẽ bao nhiêu đây |[F] thôi…<br />

Cho [D] ta nhìn thời gian |[G] trôi…           <br />

Đường còn dài |[G}_và còn nhiều hơn |[D/F#] chông gai…<br />

Rồi thì lặng lẽ những |[C] tháng ngày buồn ở lại…<br />

ngày vui dễ |[D] lắng… mau phai…<br />

Mai |[G] về nhìn lại cuộc đời vui ghê…<br />

|[D/F#] về nhìn lại yêu thương vẫn thế… |[C] giữa cơn đau nặng nề…<br />

khốn khó lê |[D] thê…<br />

|[C}Thời gian qua đi… bộn bề |[G] nhiều lần suy nghĩ…<br />

|[Am7] __đời ngọt ngào thì đôi |[D] khi…   [G7] <br />

|[C] Tình yêu nơi đâu… vội vàng |[G] tìm hoài không thấu…<br />

|[Am7] Thôi… dừng làm [C] chi… rồi lại |[D] đi…<br />

ĐK<br />

Bao nhiêu năm |[G] rồi làm gì và được gì…<br />

ngày tháng sao vội |[D/F#] đi đôi khi không như ý…<br />

trôi qua bao nhiêu năm |[C] nữa<br />

có [Am7] lẽ ta không ngây |[D] ngô… như bây giờ…<br />

Bao nhiêu cho |G}vừa từng ngày và từng giờ…<br />

cành lá sao lặng |[D/F#] im như thôi không mong nhớ…<br />

cho ta bao nhiêu năm |[C] nữa có [Am7] lẽ bao nhiêu đây |[F] thôi…<br />

Cho [D] ta nhìn thời gian |[G] trôi…<br />

ĐK<br />

Bao nhiêu năm |[A] rồi làm gì và được gì…<br />

ngày tháng sao vội |[E/G#] đi đôi khi không như ý…<br />

trôi qua bao nhiêu năm |[D] nữa<br />

có [Bm7] lẽ ta không ngây |[E] ngô… như bây giờ…<br />

Bao nhiêu cho |[A] vừa từng ngày và từng giờ…<br />

cành lá sao lặng |[E/G#] im như thôi không mong nhớ…<br />

cho ta bao nhiêu năm |[D] nữa có [Bm7] lẽ bao nhiêu đây |[G] thôi…<br />

Bao nhiêu năm |[A] rồi làm gì và được gì… ...<br />

------------------------------<br />