Dòng Sông Lơ Đãng

Tone

Đánh giá

 

|[Bm] __Từng ngón tay khép như |[F#m] nụ hoa trắng<br />

|[E] __Bỏ lại hàng cây ngơ ngác |[A] sau lưng<br />

|[Bm] __Và nỗi đau rơi trong |[F#m] lòng đêm vắng<br />

|[C#m] __Nỗi đau ta nhận riêng |[F#m] mình<br />

|[Bm] __Rồi sớm mai sẽ không |[F#m] còn vết dấu<br />

|[E] __Một bờ phù sa quên bước |[A] chân qua<br />

|[Bm] __Chỉ có mưa bâng khuâng |[F#m] về trong mắt<br />

|[C#7] __Khóc đi cho thỏa |[F#m] dỗi hờn<br />

ÐK:<br />

Ở chốn |[Bm] nào __ [E] dòng sông đã hòa cùng |[A] đại dương<br />

|[Bm] _Cạn bến bờ _[E] _chiều nay thẩn |[F#m] thờ nhìn hoàng hôn [F#] <br />

|[Bm] _Rồi chúng ta sẽ đôi |[F#m] lần tiếc nuối<br />

|[E] _Ðể một dòng sông lơ đãng |[A] trôi qua<br />

|[Bm] _Một sớm kia xuôi theo |[F#m] dòng em đến<br />

|[C#7] _Cớ sao anh chẳng đứng |[F#m] chờ<br />

|[Bm] _Từng ngón tay khép như |[F#m] nụ hoa trắng<br />

|[E] _Bỏ lại hàng cây ngơ ngác |[A] sau lưng<br />

|[Bm] _Và nỗi đau rơi trong |[F#m] lòng đêm vắng<br />

|[C#7] _Nỗi đau ta nhận riêng |[F#m] mình<br />

|[Bm] _Rồi sớm mai sẽ không |[F#m] còn vết dấu<br />

|[E] _Một bờ phù sa quên bước |[A] chân qua<br />

|[Bm] _Chỉ có mưa bâng khuâng |[F#m] về trong mắt<br />

|[C#7] _Khóc đi cho thỏa |[F#m] dỗi hờn<br />

ÐK:<br />

Ở chốn |[Bm] nào ____ [E] dòng sông đã hòa cùng |[A] đại dương<br />

|[Bm] _Cạn bến bờ _[E] _chiều nay thẩn |[F#m] thờ nhìn hoàng hôn [F#]  <br />

|[Bm] _Rồi chúng ta sẽ đôi |[F#m] lần nuối tiếc <br />

|[E] __Ðể một dòng sông lơ đãng |[A] trôi qua<br />

|[Bm] __Một sớm kia xuôi theo |[F#m] dòng em đến<br />

|[C#7] __Cớ sao anh chẳng đứng |[F#m] chờ<br />

------------------------------<br />