Dòng máu Lạc Hồng – Lê Quang

Tone

Đánh giá

 

Dòng máu Lạc [Em]  Hồng, bốn nghìn [D]  năm

Dòng máu đỏ [Bm]  tươi chảy [D]  trong tim [Em]  mình

Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng [D]  tiên 

Nguyện ôm bao đời đất [Em]  mẹ

 

Nhịp trống hào hùng, mãi còn [D]  vang

Bao lớp người [Bm]  đi ra [D]  nơi biên [Em]  thuỳ

Hình bóng mẹ già, đứng đợi [D]  con

Tạc vào sử [G]  sách hào [Em]  hùng

 

Việt Nam [C]  ơi, yêu mến ngàn [G]  đời

Yêu luỹ tre [Am]  xanh, có [Bm]  con sông chảy [Em]  quanh

Nào ta [C]  hát, khúc hát Lạc [G]  Hồng

Là muôn cánh chim [Am]  bay [Bm]  rợp biển [Em]  Đông

 

Việt Nam [C]  ơi, hãy nắm chặt [G]  tay

Tiến bước đi [Am]  lên viết [Bm]  thêm trang sử [Em]  vàng

Nào ta [C]  hát, khúc hát Việt [G]  Nam

Con cháu rồng [Am]  tiên, con cháu Lạc [Em]  Hồng

Tự [B7]  hào hai tiếng Việt [Em]  Nam