Đông Kiếm Em

Tone

Đánh giá

 

Intro

|[D]  |[F#m]  ||[Bm]  |[G] 

 

Verse 1

|[D] Tôi hát cho màu |[F#m] xanh mãi xanh, 

cho một |[Bm] người lặng im biết |[G] yêu

Và tôi |[D] viết cho mùa |[F#m] yêu xốn xang, 

cho một |[Bm] đời nhớ thương vẹn |[G] nguyên

 

Pre-Chorus

|[D] _Cô đơn đến thế, mưa rơi lách |[G] tách kì cục đợi ai

|[D] _Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, 

|[G] _mơ thời gian dừng |[A] trôi

 

Chorus 

Còn lại |[D] đây nhớ mong, còn lại |[F#m] tôi với ai?

Giờ này |[Bm] em chắc [A] đang ngủ |[G] say

Hay là [A] em còn đang |[D] khóc một mình?

Như làn |[F#m] sương muộn màng

 

Lạc trong |[Bm] đêm, con [A] tim em lạc |[G] trong đêm

[A] _Lòng phiêu |[D] du nhớ em, mùa thu |[F#m] đã đi qua

Đông |[Bm] kiếm em, [A] _mùa đông |[G] kiếm em 

uh |[D] huh hah |[F#m] hah

Mùa đông |[Bm] kiếm em, [A] _đông |[G] kiếm em |[G] 

 

Verse 2

|[D] Tôi biết, em sợ |[F#m] đông sẽ tan, 

em lạ |[Bm] lùng gọi trong vô |[G] vọng

Và tôi |[D] nhớ, ly cà phê |[F#m] sắp tan, 

biết |[Bm] bao giờ, là em sẽ |[G] về?

 

Pre-Chorus > Chorus

 

* Còn lại |[D] tôi với ai, còn lại |[F#m] bao nhớ mong?

Giờ này |[Bm] em chắc [A] đang ngủ |[D] say