Dòng Đời – Mai Nguyên Vũ – Lm Nguyễn Sang

Tone

Đánh giá

 

 

1. Kìa rừng thu trút [Dm] lá, lá [F] bay bay về phương [Dm] nào. 

Kìa ngàn hoa heo [A#] úa, sắc hương nay xưa còn [A] đâu. 

Đừng [Dm] nuối tiếc, đừng than [F] van, đời [A#] nối kết rồi [A] tan. 

[A#] Thế gian phù [E7] vân, [A7] Thế gian phù [Dm] vân... 

 

ĐK: Một tình yêu cha [D] tôi, vẫn luôn kiên vững trên [Em] đời. 

Một tình yêu Thiên [A] Chúa, tháng năm vẫn bao bọc [D] tôi. 

Dù thời gian trôi [D] qua, đất trời chìm trong bóng [Gm] tối. 

Chúa mãi mãi thương [D] tôi, Chúa [A] mãi mãi thương [D] tôi. 

 

2.Thời hoàng kim rực [Dm] rỡ, thoáng [F] qua như mộng xuân [Dm] thì.

Bạc vàng theo săn [A#] sóc, phút [C7] bay không câu từ [F] ly. 

 

3.Cuộc tình xưa êm [Dm] ái, vỡ [F] tan như bọt qua [Dm] cầu. 

Người tình tôi thương [A#] mến, đã [C7] đi xa nay còn [F] đâu.