Dòng đời – Hà Thái Hoàng

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Đứng trước ngã ba đường tình

Tôi đây chỉ [Am]  biết cúi mặt trong xót xa

[D]  Đứng trước ngã ba đường tình

Thân tôi nghèo [B7]  khó nên người thấy ngó [Em]  lơ

 

[Em]  Xưa ai nói yêu ngàn lời

Tình đời gian [Am]  khó nay người quay bước đi

[D]  Thế mới biết yêu là buồn

Giờ còn tay [B7]  trắng nên đừng than trách [Em]  ai.

 

Dòng đời là [Em]  thế đó anh hỡi [C]  thế đó anh hỡi

[D]  Đừng hờn trách nhau gieo chi [G]  thêm bao nỗi sầu

[Am]  Níu kéo chi nữa [C]  khóc để chi nữa

Dù cuộc tình [B7]  kia không đi chung một lối đi.

 

Dòng đời là [Em]  thế đó anh hỡi [C]  thế đó anh hỡi

[D]  Một ngày sáng tươi mang trong [G]  ta bao khát vọng

[Am]  Xóa hết toán tính [C]  xóa hết ưu phiền

Nhìn đời bao [B7]  la khi ta nhìn thấy [Em]  ta.

 

[Em]  Ai không luôn mơ một cuộc [Am]  sống giàu sang

[D]  Ai không luôn mơ đời khỏi [G]  cảnh lầm than

[C]  Ai không mong cho tình đời [Am]  chẳng dở dang

Đời [B]  nghèo nào ai muốn đâu

Anh [B7]  hỡi.