Đồng Chí

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[F7M] _ |[F7M] _ |[Em7] _ |[Em7] 

|[Dm7] _ |[Dm7/G]  |[C7M] _ |[C] _

 

|[F7M] Quê hương anh |_nước mặn |[Em7] đồng chua 

|_Làng |[Dm7] tôi nghèo |[Dm7/G] _đất cày lên |[C7M] sỏi đá |[C] 

 

|[F7M] Anh với tôi |_đôi người |[Em7] xa lạ, 

|_Tự |[Dm7] phương trời |[Dm7/G] _chẳng hẹn quen |[C7M] nhau |[C] 

 

Súng |[F7M] bên súng, |_đầu sát |[Em7] bên đầu 

|_Đêm rét |[Dm7] chung chăn |[Dm7/G] _thành đôi |[C7M] tri kỷ |[C] _

 

Đồng |[F7M] chí!   |_    |[Em7] Đồng chí |_

hơ hơ hờ |[Dm7] hơ  |[Dm7/G] _ hơ hơ hờ|[Cmaj] hơ |[C] _

 

|[F7M] Ruộng nương anh |_gửi bạn |]thân cày 

|_Gian |[Dm7] nhà không |[Dm7/G] _mặc kệ gió |[C7M] lung lay |[C] 

 

|[F7M] Giếng nước |_    |[Em7] gốc đa 

|_nhớ người |[Dm7] ra lính|[Dm7/G] _ hư |[C7M] hừ |[C] _

 

|[F7M] Anh với tôi |_biết từng |[Em7] cơn ớn lạnh 

|Rét |[Dm7] run người, |[Dm7/G] _vừng trán đổ |[C7M] mồ hôi |[C7] _

 

|[F7M] Áo anh rách vai, |_quần tôi có |[Em7] vài mảnh |[Am] vá 

Miệng |[Dm7] cười buốt giá |[G] _chân |[C7M] không giày |[C7] _

 

|[F7M] Thương nhau |_tay nắm lấy |[Em7] bàn tay |_ 

|[Dm7] Đồng chí!...|[G] _  |[C7M] Đồng chí!.... |[C] _

 

|[F7M] _Đêm nay |_rừng hoang sương |[Em7] muối 

|_Đứng cạnh bên nhau chờ |[Dm7] giặc tới 

|[Dm7/G] _Đầu súng trăng |[C7M] treo |[C] _

 

|[F7M] Ruộng nương anh |_gửi bạn |[Em7] thân cày 

|_Gian |[Dm7] nhà không |[G] _mặc kệ gió |[C7M] lung lay |[C7] 

 

|[F7M] Giếng nước |_    |[Em7] gốc đa 

|_nhớ người |[Dm7] ra lính|[Dm7/G] _ hư |[C7M] hừ |[C7] _

 

|[F7M] Anh với tôi |_biết từng |[Em7] cơn ớn lạnh 

|Rét |[Dm7] run người, |[G] _vừng trán đổ |[C7M] mồ hôi |[C7] _

 

|[F7M] Áo anh rách vai, |_quần tôi có |[Em7] vài mảnh |[Am] vá 

Miệng |[Dm7] cười buốt giá |[G] _chân |[C7M] không giày |[C7] _

 

|[F7M] _Thương nhau ta nắm lấy bàn |tay 

Đêm |[Em7] nay rừng hoang sương |[Am] muối 

Đứng |[Dm7] cạnh bên nhau chờ giặc |[G] tới 

Đầu súng trăng |[C7M] treo |[C] _

 

|[F7M] _Thương nhau ta nắm lấy bàn |tay 

Đêm |[Em7] nay rừng hoang sương |[Am] muối 

Đứng |[Dm7] cạnh bên nhau chờ giặc |[G] tới 

Đầu súng |[C7M] trăng treo|[C7] ooo

 

|[F7M] Đồng chí!...|_  |[Em7] Đồng chí!.... |_

Hơ hơ hờ |[Dm7] hơ |[Dm7/G] _Hớ hơ hờ |[C7M] hơ |[C] _ ||