Đổi thay – Nguyễn Kim Tuấn

Tone

Đánh giá

 

1. [Em]  Hãy thắp ánh sáng trong hồn [G]  tôi

Khi ưu tư đang chất [D]  đầy, vì tình em đổi [Em]  thay

Bao nhiêu mơ ước đã tan [G]  dần

Cuộc tình đã [D]  mất, thật [Bm]  xót xa

[Em]  Tôi như chơi vơi trong biển [G]  khơi

Sao em ra đi không quay [D]  lại, để lòng tôi nát [Em]  tan

Con tim khô héo trong mõi [G]  mòn

Nhạc điệu ân [D]  ái, nay còn [Em]  đâu

ĐK: Thật [G]  đớn đau trái [D]  ngang, lòng tôi [G]  mang

Cùng sỏi [C]  đá, tôi [D]  chết giữa ngàn [Em]  khơi

Giọt [G]  đắng cay thấm [D]  tan, vào không [G]  gian

Hồn ta [C]  vỡ trăng [D]  tàn đời ngã [G]  nghiêng

2. [Em]  Khi tôi trao em linh hồn [G]  tôi

Như ngôi sao băng qua đêm [] dài, về nơi rất [Em]  xa.

Tôi đâu biết đang bay [G]  về

Một hành tinh [D]  sáng, đầy [Bm]  dối gian

[Em]  Tôi đi lang thang mong tìm [G]  em

Ôi cơn đau thương thân rã [D]  rời, mà đường không lối [Em]  đi

Nàng là giấc mơ kiêu [G]  kỳ

Để hồn tôi [D]  uống men rượu [Em]  cay