Đời nghệ sĩ – Vanh Leg – Vanh Leg

Tone

Đánh giá

 

 

[Am] Làm nghệ sĩ mấy [Em] năm

Cát xê [Am] chỉ được có mấy [Em] trăm

[Am] Thầy mẹ có xuống [Em] thăm

[F] Đóng cho con tiền [G]  nhà 1 [Am] năm

[Am] Dù 1 tối mấy [Em] vai

Cũng chỉ [Am] được bồi dưỡng gấp[Em]  2

[Am] Chẳng cần biết đúng [Em] sai

Chúng ta [F] biết ăn [G] gì ngày [Am] mai

 

Thầy mẹ có [F] thấu

Ngày ngày chỉ [Em] cơm với rau

Rồi từng đêm [Dm] thâu diễn [Em] xong đi [Am] về

Một trai rượu [F] nấu, vài quả nem [Em] chua gói mì

Ngồi cạnh bên [Dm] nhau uống [Em] cho vơi [Am] sầu

 

[Am]  đời nghệ sĩ chúng [Em] ta

Những ông [Am] hoàng bà chúa thướt [Em] tha

[Am] Bỏ quần áo đó [Em] ra, chúng ta [F] trông như [G] là hồn[Am]  ma

[Am] Mà thật khó rứt [Em] ra, thế mới [AM] là nghệ sĩ chúng [Em] ta

[Am] Ngần đầu cất tiếng [Em] ca, dẫu mai [F] kia có [G] phải lìa[Am]  xa

 

Thầy mẹ có [F] thấu

Ngày ngày chỉ [Em] cơm với rau

Rồi từng đêm [Dm] thâu diễn [Em] xong đi [Am] về

Một trai rượu [F] nấu, vài quả nem [Em] chua gói mì

Ngồi cạnh bên [Dm] nhau uống [Em] cho vơi [Am] sầu