Đôi mắt Pleiku – Nguyễn Cường

Tone

Đánh giá

 

1. Em đẹp [F]  thế Pleiku ơi!

Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi

[C]  Không dám nhìn vào [Gm]  đôi mắt ấy

[Bb]  Đôi mắt Pleiku biển [F]  hồ đầy

 

Có hàng thông [Bb]  xanh trong đôi [Gm]  mắt em

[Bb]  Có dòng Sê San trong đôi [Gm]  mắt em

[C]  Có hương rượu cần say men say men

Có ngọn lửa nào đang [Bb]  nhen chơi [F]  vơi

 

2. Xin được [F]  hát cho con tim

Giấc mơ đẹp nhất tôi đi tìm

[C]  Mơ đắm chìm vào [Gm]  đôi mắt ấy

[Bb]  Đôi mắt Pleiku biển [F]  hồ đầy

 

Những vị men [Bb]  say đưa tôi [Gm]  tới đây

[Bb]  Gió ngàn cao nguyên đưa tôi [Gm]  tốc mây

[C]  Mắt em một chiều Pleiku xa xôi

Vẫy gọi mặt trời cao [Bb]  nguyên lên [F]  ngôi