Đời Là Thế Thôi

Đánh giá

 

 

Khổ [Am] trước sướng sau thế mới [Em] giàu

Tình [F] nghĩa anh em có [C] chắc bền lâu

Giàu [Am] trước khổ sau thế [Em] mới đau lòng

[G] Khi sa cơ không còn [Am] ai.

 

[Dm] Khi mình đã có những [Am] gì người ta cần

Người [G] ta luôn quan tâm và chia [C] sẻ

[Dm] Khi mình sa cơ thất [Am] thế trên cuộc đời

Người [G] ta mang mình ra đành rẻ [C] bán

[Dm] Khi gian nan mới biết [Am] ai là bạn

Hỏi thế [G] nhân ơi, có mấy [Em] người cũng như [Am] tôi.

 

2. Khổ [Am] trước sướng sau thế mới [Em] giàu

Giàu [F] trước khổ sau thế càng [C] đau

Thời [Am] thế cho ta, nhận [Em] biết ra rằng

[G] Khi gian nan có còn [Am] ai.

 

Nói [Dm] nghe nè bạn ơi tôi [Am] cám ơn bạn nhiều

Nhờ [G] bạn mà tôi có [C] ngày hôm nay

Một [Dm] lần này nữa thôi tôi [Am] xin cám ơn bạn

Đã [G] cho tôi biết [Em] đời chỉ là thế [Am] thôi.