Đời không như là mơ – Trầm Tử Thiêng

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Đêm kia em nằm [C]  mơ, mơ thấy [Dm]  anh lìa xa cuộc [Am]  đời

Anh đi anh bỏ [C]  em, không gửi [G]  lại một lời trăn [C]  trối

[F]  Em khóc như trời [Am]  mưa, [Dm]  em khóc như trời [C]  mưa

[Am]  Ôi tiếc thương, kỷ niệm kể mấy cho [E]  vừa

 

Hôm [Am]  sau, em [G]  sang nhà anh tìm [Am]  anh

Hôm [A7]  sau, cây soan ngoài hiên còn [D]  xanh

Anh còn ở [Am]  đó, như [G]  tình em còn muôn [Am]  thuở

Dẫu [C]  vừa nghe chuyện nằm [Dm]  mơ

Anh vẫn cho [G]  đời không như là [Am]  mơ [G] 

 

Đêm sau em nằm [C]  mơ, mơ thấy [Dm]  anh vừa quên tình [Am]  này

Anh đi anh phụ [C]  em, đang giữa cuộc [G]  đời đầy ngang [C]  trái

Cho đến muôn ngàn [Am]  sau, [Dm]  em biết tin vào [C]  đâu

Khi trái [Am]  tim bùi ngùi từ mối duyên [E7]  đầu

 

[Am]  Đời không như là [G]  mơ

Nên đời [Em]  thường giết chết mộng [Am]  mơ

[Am]  Đời không như là [G]  mơ

Nên đời [Em]  thường giết chết mộng [Am]  mơ

Đêm qua em nằm [C]  mơ, mơ thấy [Dm]  cây mọc xanh đường [Am]  làng

Cây thi nhau nở [C]  hoa, hoa đón [G]  chào một trời tươi [C]  sáng

[F]  Anh bước trên đường [Am]  hoa, [Dm]  em bước trên đường [C]  hoa

[Am]  Anh cưới em vào một ngày nắng chan [E]  hoà

 

Hôm [Am]  sau, em [G]  sang nhà anh tìm [Am]  anh

Hôm [A7]  nay, cây xoan ngoài hiên còn [D]  xanh

Anh rời nơi [Am]  đó, viết [G]  vội mấy lời ngoài [Am]  ngõ

Nhắc [C]  về câu chuyện nằm [Dm]  mơ

Anh vẫn cho [G]  đời không như là [Am]  mơ

 

[Am]  Đời không như là [G]  mơ

Nên đời [Em]  thường giết chết mộng [Am]  mơ

[Am]  Đời không như là [G]  mơ

Nên đời [Em]  thường giết chết mộng [Am]  mơ